صنعت شیشه گری در افغانستان

Posted on at


انسان ؛همان بشری که خداوند آنرا اشرف مخلوقات خلق کرد، تحول گر و عرضه گر هنرهای  زیبای دستی  میباشد که  شیشه گری نیز از آنجمله است.


این ماده عجیب ترین ماده ای است که بشر با آن آشنا شده است، چرا که  هیچ ماده دیگری مثل شیشه نبوده که به این اندازه قوی و به این اندازه ضعیف و تا این حد زیبا ی داشته باشد.شیشه گری یک صنعت تازه و زیبا در عرصه هنرهای دستی افغانستان نبوده، بلکه هنرهای تکمیلی روی شیشه طی قرن های مختلف و نیز در حال حاضر پدید آورنده محصولات جالب و با ازرش هنری برای هنردوستان بوده است.


از زمانیکه صنعت و ماشین آلات رشد نمود و جای تمام کارهای دستی و سنتی را گرفت و جایگزین انسان کارگر شد، علاوه بر فوایدی که روی سرعت و تولید انبوه مواد تاثیرات مثبتی گذاشت، زیان های جبران ناپذیری را نیز بر هنرهای زیبای دستی که جزئی از فرهنگ هر جامعه ای است، وارد کرد که شیشه گری نیز از آن جمله میباشد.مواد اولیه در صنعت شیشه گری سنگ، شیشه میده شده، اشقار و رنگ ها است که بعد از سوزاندن مس بدست میآید و این مواد از معادن افغانستان عزیز مان بدست میآِید .


در افغانستان صنایع دستی شیشه از سالهای قبل بسیار فرق کرده است ،تا چند سال قبل این صنعت بسیار ضعیف شده بود و هیچ کس توجهی به این هنر گرانمایه نمی کرد ، ولی در حال حاضر این هنر قوی تر شده و مردم توجه بیشتری به آن دارند.به آرزوی این که روزی تمام جهانیان برای دیدن این صنعت گرانبها به کشور عزیز ما افغانستان آمده و از دیدن آن لذت ببرند.About the author

AzimiSomaya

I was born in Herat, Afghanistan.

Subscribe 0
160