د فلم تمویل نوی څیره: اجتماعی او آنلاین رسانه

Posted on at

This post is also available in:

دغه هفته می دوی مقالی ولولی او فلم می ولیدل د دغه په اړه چی لیدونکی کولی شی د فلم جوړولو اصلی سبب اوسی. دوی کولی شی د فلم تولید یو جز, که څه په مقیاس کی لږ اوسی. په تیر بلاگ کی می د دوو کمپاین باندی می په کک استارتر ”Kickstarter” تارنمای کی د ویرانیکا مارس ”Veranica Mars”  ده موی ”The Movie”   فلمو ته او آخرینه برنامه می د زچ برف ”Zach Braff” برنامی ته راه اندازی شوی دی ولیکو. ما هیله درلودله چی دلته اوسم

کک استارتر تارنمای یوه عمومی تمویل شبکه ده چی ټول کولی شی د یو څو پیسو اچولو سره په هغو کی کډون وکړی. په غوض به د مزیتونو به برخورداره شی لکه د لاس لیکنه او یا ویژه دعوت نیولو نه. خو ولی لوی څیری گانی لکه زاچ برف او یا هم د راب توماس تولید کونکی د هواخواهانو تمویل ته مخ واړوی په هغه حال کی چی ویژی هنری کارگاه گانو سره او لوی سرمایه گذارانو سره لاس رسنه لری؟ دوی خپله برنامه پر اساس د علاقهمندانو تمویل یی جوړوی کله چی کار یی بازر ته ارائه شی ټول تمویل کونکی به کتلو ته به یی هجوم راوړی. د علاقه مندانو تمویل نه د فلمو جوړولو کی تعجب یاست پس څو نمونی یی ووینی: 5.7 ملیونه د ویرانیکا مارس فلم ته او 3.1 ملیون د زاک برف فلم ته ټولی شوی دی. د دغو آمار باندی ښاغلی برف دوی هفتی مخته د ډیر سرمایه گذارانو لټولو ته کانس ”Cannes”ته وړارا. ران هووارد تولید کونکی او کارگردان هغه څوک چی لازمه ارتباطونه او تجربی د یو فلم تمویل ته یی لری د فکر په حال کی د " د جمعی شپی چراغونه "”Friday night lights فلم پیل کولو د دغه روش کی دی.

مالی کډون فقط علاقهمندانو کډون لاره په فلم کی نه ده. که دوی د خپل دلخوا سړی ته ورسیږی فقط د علافه ابراز یی هم کافی دی. د تیز او خشمگینه 6”Fast Furious 6” فلم لوبغاړی او ستوری ډیر د علاقهمندانو پذیرائی کی په اجتماعی رسانو کی مخامخ شوی دی. په اساس د هغو د فیس بوک صفحی تازه آمار 42 ملیونه لایک یی نیولی دی. او هغه شخصی او د علاقهمندانو ویدیوگانی په اشتراک کښښدی. هغه علاقهمندان یی د برنامو توجه سره ساتی یی , لکه د ریدک ”Riddick” فلم وروستنی قسمت چی د علاقهمندانو تقاضا په اساس د جوړولو په حال کی دی. شاید دوی فرصت پیدا نکړی چی د وین دیزیل”Vin Diesel”  څنک سره د فلم افتتاح مراسم کی کشینی, خو دیزایل ورته د فلم معلومات او ویژه قسمتونه ورته لیکی.

دغه دوی نوی نمونه د فلم صنعت څیرو نه, د فلم تمویل کی او د علاقهمندانو پیږندنه د اجتماعی رسانو استفاده کولو نه شایی. که انکس فلم ایر نکړو, کتونکی پرته د کوم مخته اعلان نه فقط د آنلاین تبلیغاتو استفاده نه د فلم په تولید او تمویل کی سهم نیسی. د فلم صنعت راتلونکی ته ښه راغلی! د فلم توزیع شبکی, فلم پرمختک د اجتماعی رسانو استفاده نه, گروهی تمویل ... د فلم راتلونکی ته شه راغلاست!

د مرکی استفادی نه د سینما نویو څیرو په اړه, په لاندی کی د انکس فلم یو شمیر نوی غړی لری چی اکثره یی مخته خپله لاره یی د ایرنز پیکس صفحه کی خلاصه کړی ده: آمپلیفتس”Amplifetes”, جیک فرید ”Jake Fried”, ایون ویرا " Evan Viera", جولیان مارشال”Julian Marshall”, درو کرستی”Drew Christie”, کندی تای”Kendy ty”, ریناتو مارکویس”Renato Marques”, هنری جان وا لی”Henry Jun Wah Lee”, هسرف دالال”Hasraf Dulull” و ایرک وان اسکئیک”Erik Van Schaaik”.

'Caldera', by Evan Viera.

 

- Jennifer

(More with those 2 articles: http://tribecafilm.com/future-of-film/vin-diesel-and-the-actor-as-marketer-facebook-vinbook, http://www.indiewire.com/article/why-zach-braffs-trip-to-cannes-is-the-future-of-film-financing?utm_source=feedly&utm_medium=feed)About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160