عید شادی بخش همه غم دیده گان

Posted on at


بس که برایتان از درد حکایت کردم میدانم خسته شده اید به همین خاطر این بار برایتان مژده شادی را مید هم چون عید به زودی فرا میرسد به همین خاطر از عید افغان ها برایتان میگویم در هر سال ما دو عید داریم که یکی آن عید قربان و دیگری عید فطر است و قرار است عید فطر بزودی فرا رسد این عید بعد از یک ماه خود داری از خوردن و نوشیدن درطول روز آغاز می شود درروز عید همه افغانها لباس جدید می پوشند به غیر یک عده که درباره آنها گفتن بماند زیرا شما را وعده دادم که از شادی ها برایتان حکایت کنم پس غم باشد . خوب بعد ازپوشیدن لباس جدید به قبرستان میروند و برای اهل قبور دعا میکنند بعدا به نماز عید میروند وبعضی ها شب عید دست های خود را خینه میکنند وبعد از نماز مردم به   دیدن بزرگان میروند و اطفال از بزرگان عیدی میگیرن . در عید هرکس سفره میچیند که با انواع میوه های خشک و تازه کیک و شیرینی زینت شده و این سفره را بنام سفره عید می نامند و مدت این عید سه روز است .اما باید برایتان بگویم که برای خانم ها این عید به مدت یک ماه دوام دارد و خانم ها تا یک ماه به دیدن هم رفته و با یک دیگر میگویند و می خندند و درد ها ی خود را فراموش می کنند شاید عید های ما سرپوشی باشد برای دردهای قلب های ما به هر حال از این برایتان بگویم که عید زمان شادی است و زمانی است که غم ها را فراموش کنیم به امید این که همه روزهای افغانها روز عید باشد.About the author

ziba-haidarey

Ziba Haidary Graduated from Computer Since Faculty of Herat University in 2012. She is One of IT Instructor at ACSC (Afghan Citadel Software Company) and also She is Manager of Deftly Design (is The Only Shining Star in the Design of Web Page.

Subscribe 0
160