مسابقه موتوراسپورت در افغانستان

Posted on at

This post is also available in:

درحالی که پستی را درباره جایزه ای که در آپریل در نیویورک توسط رویا محبوب گرفته شده بود را میخواندم، برای آنچه که او در سالهای اخیر در کشورش برای دیجیتالی نمودن مدارس با همکاری فیلم انکس و فرانسیسکو رولی نموده بود تشکر میکنم، ما ایده جالبی داشتیم : چرا مسابقه موتور اسپورت را به مدارس افغانستان نیاوریم ؟

 

با در نظر داشت ساحه ای به اندازه ۶۵۰۰۰۰ کیلومتر برای مسابقه موتوراسپورت بسیار ایده جالبی خواهد بود که دانش موتور اسپورت را معرفی کنیم، با شروع کردن از مدارس، و رسیدن به تیمهایی که در برنامه ریزی مسابقات مربوط به دنیای موتوراسپورت سهم دارند. بطور عموم، دانش موتور اسپورت، تقریبا در هر کشوری در دنیا، به رویدادهایی که توسط تلویزیون دنبال میشود بستگی دارد.برای اجرای این طرح، ما باید از مدارس شروع کنیم، با آموزش فرهنگ واقعی آن، نه تنها رقابت بلکه احترام و در نظر داشت طرفین مقابل و بطور کلی یک ورزش.ویژگی های موتور اسپورت بسیار جالب و جذبه آور است، فقط درخشش چشمهای بچه ای را که ماشین های مسابقه ای از جلویش رد میشوند را ببینید.

 

برای اینکه قادر باشید علم این ورزش را در کشور با جمعیتی بالغ بر ۳۵۰۰۰۰۰۰ ، با سن متوسط ۲۸ و پایینتر در هر هزار نفر، ایده توسعه ورزش موتوراسپورت رادرساحه ای بزرگ رابه شما میدهد. شروع کارساخت یک فیلم خلاقانه برای تشریح ورزش میباشد. شروع کار میتواند با مقدماتی ساده ای مانند موتر، درایور،مسیر راه و توصیه های تخنیکی باشد.

 

این میتواند بچه ها و بزرگترها را خیلی ساده و مبتکرانه به تخصص های مختلفی هدایت کند، و همچنین دیسپلین کمتر.

 

ما نمیدانیم اگر موفق شویم، بحرحال انجن های خود را روشن کنید !!!About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 0
160