افغانستان و برق

Posted on at


 

برق در وطن ما در زمان امیر عبدالرحمن خان وارد گردید . که توسط یک داینموی کوچک به ظرفیت چهل چراغ برق داشت و ازآن برای تنویر ارگ کابل استفاده می شد . اما آهسته آهسته این روند پیشرفت نمود و مردم ما احساس نمودن که به برق نیاز دارند و به ویژه دراین اواخر برق بسیار دارای اهمیت است . و باید گفت ریس جمهور افغانستان زمانی که آقای کرزی انتخاب شد بسیاری از مناطق افغانستان برق کشی شد . و بیشتر مردم ازنعمت برق برخوردارشدند ووعده های هم داده شد که بند های برق وطن ما اعمار خواهد شد اما افسوس که تا امروز از آن وعده ها هیچ یک عملی نشده است ازبرقی که برای ما داده شده در اوایل راضی بودیم اما در این اواخر اوضاع برق ما خیلی خراب شد یا ما برق نداریم و یا اگر داریم نوسانت زیادی دارد و این سبب خراب شدن وسایل مردم شده و هم ضربه بزرگی به اقتصاد مردم زده و مردم ما دراین اواخر از اوضاع برق بسیار ناراضی هستند . حتی یک بار مردم بخاطر برق تضاهرات کردن چون در هوای سرد که مردم نیاز زیادی به برق داشتن برق از آنها گرفته و باید گفت که هر روز آنها میگویند که یکی از دستگاه ها مشکل پیدا کرده یک روز می گویند دکل افتاده یک روز می گویند ترانس سوخته وغیره و غیره ...

اما ما هنوز هم امید داریم که روزی اوضاع برق وطن ما خوب خواهد شد . و تا آن روز منتظر می باشیم .About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160