چگونگی مکاتب افغانستان

Posted on at


 


ازمن نپرسید که مکاتب در افغانستان چگونه است با خواندن این مطالب خود شما جواب راخواهید دانست نمی گویم مکاتب در وطن ما افغانستان خیلی بد است اما گفته نمی توانم که عالی است خوب است کم کم ما و مکاتب ما با هم میکنیم اما نیاز به زمان و با کمک بیشتر نیازمند هستیم تا بتوانیم چون درختی پربارثمر دهیم مکاتب ما دارای کمی کاستی های زیادی است به گونه مثال نبود کتاب و یا عدم وسایل تدریسی وغیره و غیره را میتوان نام ببرم اما نبایدنا سپاس باشم زیرا معلم های مهربانی داریم که برای این که برای این که ما علم و دانش بیاموزیم از هیچ گونه کوشش دریق نمی کنند و باز این مشکل مکاتب ما هم بر میگردد به خراب کار همیشهگی بنام جنگ. این گفته خود را با دلیل برایتان میگویم راه دوری نمی روم همین پارسال که من به مکتب رفتم ما کتاب نداشتیم علت را از معلم خود جو یا شدم معلم های ما گفتن موتری که حامل کتاب بوده در اثر جنگ و به دست مخالفین ازبین رفته و ما تمام سال کتاب نداشتیم و به سختی درس خواندیم خوب میبینید که همه مشکلات را همین جنگ ها به بار می آورد


علاوه براین بودیجه ضعیف دولت ما نیز بالای این روند تاثیر داشته زیرا دولت در بیشتر جا ها توان اعمار مکاتب را ندارد و ما باید درزیر حرارت آفتاب درس بخوانیم خود شما بگویید آیا با این گونه شرایط شاگرد میتواند چیزی بیاموزد


اما باز هم جایی شکر باقی است که دراین اواخر مکاتب بیشتری عمار شده ولی با آن هم جواب گوی نیاز مندی های شاگردان نیست ازهمه مهم تر این که در پوهنتون ها پزیرش کم است و سالانه تعداد زیادی از شاگردان باید بی نتیجه باشند ویا مشکل دیگر این که بعضی مردم با مکتب رفتن دختر ها ویا با خود مکاتب مشکل دارند و دست به کارهای میزنند که خیلی فاجعه ها را به بار می آورد به طور مثال شاگردان را مسموم میکنند یا در مکاتب مواد انفجاری میگذارند که به سبب آن تعداد زیادی از شاگردان جان خود را از دست داده و یا معیوب میشوند این گونه است مکاتب در افغانستان حال جواب را خود شما پیدا کرده باشید.About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160