دانلود از تورنت

Posted on at


من همیشه برای دانلود از دانلود منیجر استفاده می کردم. تازه یکی از دوستان برنامه تورنت را به من معرفی کرد برنامه جالبی هست. تو وصل می شوی به کامپوتر یکی دیگه و فابلهایش را دانلود می کنی.


در این سه روز عید توانستم سه تا فیلم آن شرلی با موهای قرمز را برای خانم دانلود کنم. خیلی خوب بود حدود 10 جی بی را در طی 2 روز دانلود کردم.


تقریبا همه چی پیدا می شه. کلی حال کردم.


به شما هم این برنامه را برای دانلود کردن توصیه می کنم.


فقط یک مشکلی داره اگه ارتباط کامپوتری که داری از ش کپی می کنی با اینترنت قطع بشه دانلود شما هم قطع میشه


ولی خوب می تونی هر وقت طرف دوباره به اینترنت وصل شد. شما هم دوباره کپی کنی.160