نقش تحصیل زنان در افغانستان

Posted on at


نقش تحصیلی زنانیکه تحصیل خود را با دشوار ترین سختی ها بدست آوردند، آنها با چنگ و دندان مبارزه کردند و شاید هزاران بار مرده و زنده شدند سختی های تحصیل و رنج بردن در راه دانش برای ایشان شیرین ترین زحمات بوده است، آنچه که آنان را به سطوح می آورد موانع فرهنگی جامعه و عقاید پر تعصب خانواده هاست .اگر از خانم های فعال جامعه مان بپرسید! بزرگ ترین مؤفقیت  زندگانی خود را مدارک تحصیلی خود میدانند.


اما افسوس تمامی اندیشه ما این هست که بعد سپری نمودن این همه سختی و بدست آوردن توانائی های علمی هیچ کدام شان با وجود اینکه میخواهند، نمیتوانند آنچه را که با رنج بدست آورده اند به نیازمندان دانش و علم هدیه سازند. در خانواده ها ده ها نفر عاقل و بالغ زندگی میکنند اما بدبختانه یک نفر تصمیم میگیرد که دیگران در چه جعوی نفس بکشند با وجود اینکه زندگی سنتی دارند در همه حالات حکم کلام حق را هنگام از یاد میبرند که بر دیگران دستور چگونه زیستن میدهند،گاهی بر این اندیشه ام که جایگاه زنان آزاده و دانش پرور در کجاست؟


 در بین خانواده جایگاه والای شان را میشناسند؟


 جامعه تفکر بالای آنها را اجر می نهد؟  


خیر هرگز!


در جامعه ما آنقدر موانع تفکرات اشتباه وجود دارد، آنقدر بد اخلاقی ها حکم فرمایی میکند که هر زحمت کش نمیتواند بهره زحمتش  را ببیند و خانم های بسیار زیاد پر استعداد، مهربان،و زحمتکش در حالی روز های خود را مجبورانه به مصروفیت های بیهوده  می پردازند که این جامعه شکسته و عقب مانده مانند آب و ماهی بر فعالیت آنها نیاز دارد.چه بسا که این درد بزرگی ست که بر هم میکوبد مؤفقیت های این سر زمین را،می پروراند عقده های سنگین را و بلاخره می سازد آتشی را که خاموش کردن آن از قدرت بشر بیرون است.


خدایا ! آنچه که ما از تو می خواهند اینست ،که بر هر فرد، فرد بنده گانت آنقدر آزادی و خود باوری عطا بفرما که صاحب نان و قلم خود باشند .About the author

AzimiSomaya

I was born in Herat, Afghanistan.

Subscribe 0
160