د ایالات متحده امریکا شاوخوا سفر د بشر ملکرتیا او پایداره زده کړه.

Posted on at

This post is also available in:

افغان سیتادل نرم افزار شرکت د ښځو ملکیت کی ده چی اساسا د نرم افزارو پرمختک بخشو کی, شبکه,خدمات او معلوماتی فن آوری زده کړی کار کوی. دغه سازمان په کال 2010 په هرات کی افتتاح شو او کله مو چی په 2012 کال کی شریک نیویورک سیتادل شرکت مو تاسیس کړو د انکس فلم همکاری سره وتړل شو. د ښځو توامند کول په افغانستان کی, مرکزی او جنوبی آسیا د مدرسو جوړولو کی, د امکاناتو فراهم آوری, د ښځو زده کړه د فن آوری استفاده نه او آشنایی یی د اجتماعی رسانو سره د سیتادل او انکس فلم سازمانو اهدافو نه دی.

موږ د یو زده کړی نرم افزار او حرفه یی  پرمختک په حال کی د زده کونکو تړو د تجارت نړی سره یو او هم هغه زده کونکی چی د دغه نرم افزار آزمون کی یی پورته امتیاز تر لاسه کړی وړوکی برسیه مو په نظر کی نیولی دی رویا محبوب او زه نیویورک سفر کی د نویو فرصتونو پسی د افغانستان ښځو لپاره, پرمختک او د اگزامر نرم افزار پراختیا په مرکزی او جنوبی آسیا کی وو.

تیره هفته د اجتماعی رسانو متفاوتو سازمانو نه د زده کړی, بشر ملکرتیا او پایداره تجارت کالیفرنیا ته مو سفر وکړو.

کورسیرا لومړنی سازمان وو چی ملاقات مو کړا. دغه زده کړی سازمان د ډیرو ښو پوهنتونو د همکاری سره او د نړی سازمانو سره دی. د ملیونو زده کونکو د زده کړی امکانات فراهم کوی او وړیا زده کړی دوره یی وړاندی کوی. د اندرو ان جی ملاقات سره د تایم مجله د 100 غړیو نومونه او خپلو برنامو نه په افغانستان کی او د ازمونو اخیستلو ځرنکوالی په پوهنتونو کی بحث مو پر وکړو. دوی د کورسیرا برنامو په اجرا په افغانستان کی, د مدرسو او زده کونکو زده کړی سره همکاری ته مینه لری.

د بلی ملاقات نه مو د کریگ نومارک سره د کریگ لیست ”Craiglist.org”  تارنما موسس د ډیرو مشهورو تارنماگانو نه چی محلی اعلانونه او کارپیدا کونکی آگاهی گانی, کور پیداکول, کالی پیدا کول او خدمات پیدا کول فراهم کوی, د 50 ملیونو ډیر کتونکی په صفحه کی د ټولی نړی نه دی, درلودلی. دوی د مدرسو جوړولو په اړه په افغانستان کی خبری وکړی او میرمن نومارک ډیره د کمک د زده کونکو زده کړی ته وو. یو ډیر ښه ملاقات وو.

 About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160