سفر اروپایی شاه امان الله خان غازی

Posted on at


شاه امان الله غازی در سال (1305 ه ش) در مجلس عالی وزراء و شورای دولت کمبود سامان الات و وسایل پیشرفت ترقی و عصری کردن افغانستان مورد بحث قرار داد.
بزرگترین و بهترین سامان الات برای پیشرفت معارف مطبوعات عمرانات مخابرات جدید صنعت و  زراعت افغانستان از ممالک اروپایی مهیا گردید برای این کار اشخاص مسلکی و کار فهم انتخاب و در فرصت مناسب به جانب اروپا اعزام گردند.


از طرف وزرا تصویب که امان الله خان باید این ریاست هیات را عهده دار شود و چون از سال( 1301) به بعد دعوت نامه های رسمی از طرف چندین کشور خواهش شده بود .
که بلاخره شاه امان الله خان همرا با ملکه ثریا و اعضای عالی رتبه دولت عازم اروپا شدند . در سال (1927 )که مطابق است با 1306 بعد از مراسم از کابل به طرف قندهار حرکت و بعدا از راه کویته به شهر کراجی مواصلت نمودند. و بعدا عازم بندر بمبیی گردیدند شاه امان الله خان با زبان های ترکی فرانسوی آشنایی داشت و تعداد ترجمان های نیز با ایشان همراه بودند و همچنان سفرا و نماینده گان افغانی در خارج از کشور مطابق پروگرام وظایف معین داشتند که به کدام مشکلی روبه رو نشوند.
بعد از رسیدن به بمبی از طرف هندوها استقبال شد بعد از ان به عدن و از انجا به مصر سفر کرد و از طرف فواد اول پادشاه مصر استقبال گردید بهد از ان به اسکندریه رفت و از انجا عازم ایتالیا شد در روم با ویکتور امانیول ملاقات کاری نمود و خواستار روابط دوستانه با افغانستان شد وبعدا جانب فرانسه را گرفت و در انجا خریداری طیارات تفنگ و پذیرفتن طلاب افغانی جهت فرا گرفتن تحصیلات در فرانسه اعزام معلیمین لایق به مکتب استقلال و سایر ضروریات از دولت فرانسه تقاضا گردید. و همچنان یکی از بزرگترین افتخاراتی که شاه امان الله خان در سفر فرانسه داشت این بود که شاروال پاریس چنین اظهار نمود (تحفه قابل شان شما را نداریم که تقدیم کنیم لهذا شهر پاریس را در خدمت تان تقدیم میکنم) و دیگر خوابگاه ناپلیون را جهت استراحت شاه امان الله خان گذاشتند.
شاه امان الله خان از انجا به بروکسل بلژیک و سویس سفر نمودند بعدا عازم آلمان شدند و در انجا از طرف ریس جمهور المان(فون هنون بورگ)پذیرایی گردید و در انجا از دهمین سالگرد استقلال افغانستان تجلیل به عمل امد و یک طیاره از طرف کشور آلمان به شاه امان الله خان هدیه داده شد.
بعد از ان به انگلستان رفتو از طرف پادشاه انگلیس (جارج پنجم) استقبال گردید و از پوهنتون اکسفورد دیدن نمودند که از طرف پوهنتون مذکور دکتورای افتخاری حقوق اعطا گردید. به تعقیب این سفر به روسیه سفر نمود و از طرف ریس جمهور (کالنین) استقبال گرمی شد و بعدا به ترکیه رفت و از طرف مصطفی کمال (اتاترک) استقبال گردید و بالاخره بعد از سفر یازده کشور آسیایی و اروپایی به ایران رفت در تهران از طرف رضا شاه پهلوی پذیرایی گرم شد.About the author

maryamakbary

Maryam akbary was born in Herat-Afghanistan. She is student in Ali Shir Nawayi High School. She is interested in Computer, reading and writing.

Subscribe 0
160