پیشرفت علم در افغانستان: گذارش هفته وار لیسه امیر علی شیر نوائی

Posted on at


فعالیت های مکتب امیر علی شیر نوائی در این هفته کمی شباهت به هفته قبل دارد چون اگثر کارهای هفته گذشته شان نیمه تمام بود و دراین هفته تمامی شغه ها از صنف 7 تا 12 را جمع آوری نمودند بعد از جمع آوری شغه ها معاون تدریسی تمام شغه هارا امضا نموده و آن را به ریاست  معارف فرستاده اند.


اگرچه هفته قبل هم  برای فارغ التحصیلان صنوف 12 فرم کانکوری داده شده بود اما دراین هفته برای کسانی که غیر حاضر بودند باز هم فرم توضیع شد ازتمامی شاگردان صنوف دوازدهم  نمرات 3ساله شان جمع آوری شد. در هفته گذشته در مکتب فعالیت های مختلف انجام شده است و مصروفیت های زیادی وجود داشته است.وباز هم از شاگردانی که غیر حاضر بودند  برا ی شمولیت در کانکور شاگردان سه قطعه عکس همرا با کپی تذکره خواسته شد.از آغاز هفته گذشته به گفته استاد گرامی صنف کمپیوتر از شاگردان مقاله درخواست شد. بعد از دیدن مقاله های شاگردان به مدت سه روز برای آموزش مقاله نویسی به دفتر افغان سیتادل رفته و به هر شاگرد یک اکانت از فلم انکس ساخته شد. و از هر شگرد مقاله درخواست شد و مقاله های شاگردان را دیده و به آنها آموختند که چطور مقاله نوشته کنند تا اینکه مقاله نویسی آنها بهترشود. در این سه روز شاگردان از مکاتب مختلف در دفتر جمع شده و با هم کار کردند. و استادان گرامی به شاگردان در قسمت مقاله نویسی هدایات زیادی کردند. و شاگردان خودشان آماده شدند که چطور یک مقاله بنویسند و چگونه آن را به داخل فیلم انکس خود آپلود نمایند. درجریان این هفته همچنان آنها یاد گرفتند که مقاله های خود را از طریقه شبکه های اجتماعی دیگر با دیگر دوستان خود به اشتراک بگذارند ودرک کردند که بالا بودن شِیرنگ و انفلوینس شان چی تاثیری بر ریوینیوی شان دارد.
About the author

AmirAliSherNawaie

Amir Ali Sher Nawaie was established in 1368. At first, it was both a male and female school but in different shifts until 1390. In 1390, it became a female school and students are now studying in three shifts. It has 29 classes, more than 4,000 students and 155 teachers.…

Subscribe 859
160