ده ضرب المثل برتر افغانی

Posted on at

This post is also available in:

 

 

افسر نیروی دریایی آمریکا هفته پیش در مورد کتاب من ضرب المثل های افغانی پرسید. او درحال آماده شدن برای حضور درساحه بسیارخطرناک یدرافغانستان است. وقتیکه شما وسایل تانرابرای یک سفر طولانی در ساحه ای جنگی جمع میکنید، وزن موضوعی بسیار مهم است و هر لحظه در نظر گرفته میشود. بناء من بخاطر حمل کتاب ضرب المثل های افغانی مورد تقدیر قرار گرفتم.

       

کتاب چند زبانه ضرب المثل های هم اکنون در ۳۵ کشور دنیا موجود می باشد

 

 

افسر نیروی دریایی وقت خود را برای فهمیدن ارزش ضرب المثل و شعر در فرهنگ افغانی گذرانده بود.  او ضرب المثل های افغانی را نوعی زره فرهنگی میدانست. اما نه مثل رزه که تلاش برای جدا کردن مردم از یکدیگر دارد. زره فرهنگی ضرب المثل های افغانی به مردم کمک میکند تا نزدیکتر به یکدیگر باشند. پیام جهانی در فرهنگ ضرب المثل ها هست که میگوید به مردم کمک کنید تا با یکدیگر رابطه برقرار کنند و همدیگر را بهتر بشناسند با داشتن یک نوع فکر و احساس.

 

چون این بار وقت کمی قبل از آماده شدن برای عازم شدن داشتم، افسر دریایی از من پرسید که ۱۰ ضرب المثل خوب افغانی را که او و همکارانش بتوانند قبل از رسیدن به افغانستان سریع یاد بگیرند را به آنها بگوید.

 

برای من این کار آسانی نبود. مثل اینکه از والدین بپرسید تا بچه مورد علاقه اش را انتخاب کند. من هر ضرب المثل کتاب را بارها در شرایط مختلف در افغانستان استفاده کرده ام. و ۱۵۱ ضرب المثل را با احتیاط برای کتاب انتخاب کرده ام ،چون همه آنها مفید هستند. ویکی از جذابیت ها در ضرب المثل های معروف افغانی این است که هر کس میخواهد ۱۰ بهترین را درست کند، با لیست های متفاوتی روبرو میشود که بستگی به هدف، موقعیت و شخصیت فرد دارد.

 

بچه های افغان نیز از ضرب المثل ها استفاده میکنند

 

اما سرانجام من به ۱۰ ضرب المثل خوب رسیدم. زمانی که او به استفاده از ضرب المثل های افغانی شروع میکند، من او را مفید و سرگرم کننده یافتم چون میخواست ضرب المثل های بیشتری را یاد بگیرد و استفاده کند. یکی از موضوعات جالب در مورد ضرب المثل های در هر زبانی این است که کی ورد طولانی دارند، اما در عین حال معنا یپیچیده و عمیقی دارند، و در عین زمان آنها متفاوت، جالب و دارای عبارات ساده ای هستند که هرکسی آنها را میداند و از شنیدنش لذت میبرد. این یک حقیقت واضح است که ضرب المثل ها فرهنگ ها و مردم مختلف را از روشهای مختلف به هم نزدیک میکند حتی در ساحه جنگی. 

 

بعنوان یک مهمان خوب در افغانستان، خوشحالم از اینکه ۱۰ بهترین ضرب المثل افغانی را برای شما بازگو کنم 

چاپ نظامی : ۱۵۱ ضرب المثل های افغانی دری  نوش جان !!

 

   

 A luncheon in Pul-e Sayad, Kapisa Province

   

----------

 

۱. دل به دل راه دارد

اگر با هم کار کنیم موفق میشویم 

 

۲. مهمان دوست خداست 

همیشه با مهمانان خودتان خوب رفتار کنید

 

 

۳. تو به مه،مه به تو

اگرتومن را حفاظت وکمک کنی، من همان را برایت خواهم کرد.

 

"You to me, and me to you"  (Afghan high school student illustration from Zarbul Masalha)  

 

۴. چیزی گندم تر، چیزی آسیاب کند

هر دو طرف برای مشکل مقصر هستند

 

۵. کوه هر قدر بلند باشد، سر خود راه دارد

هیچ چیز غیر ممکن نیست - همیشه راهی برایش هست.

 

۶. برگ سبز تحفه درویش 

وقتی هدیه کوچکی را برای کسی میدهی فروتن باش چون توبرایش قدر دانستی، اگرچه هدیه ارزش کمی داشته باشد

 

۷. عیسی به دین خود، موسی به دین خود

همه مردم حق انتخاب راه خود را دارند، فکر یا احساس. مردم باید ادیان دیگر را قدر دانسته و ارزش دهند

"Jesus to his religion, and Moses to his."  (Original art from Zarbul Masalha: 151 Afghan Dari Proverbs and Afghan Proverbs Illustrated)

 

 

۸. پشت هر تاریکی روشنی است

لحظات سخت پشت سر گذاشته میشوند، و اوضاع بهتر خواهد شد. 

 

۹. قطره قطره دریا میشه 

اشتراک هر فرد و کار تیمی نتیجه بزرگی میدهد

 

۱۰ .یار زنده صحبت باقی 

وقتی که بعد از یک صحبت خوب با دوستتان میخواهید محل را ترک کنید، و یا کسی که برای او احترام قائل هستید و میشناسید.

 

زنده باشین

  www.afghanproverbs.com برای مطالب بیشتر به اینجا بروید

Follow the Proverbs on Twitter @afghansayings or Facebook

 About the author

ruhollah-mehraban

hi, My name is Ruhollah, I am graduated from Language department of Kabul University, I am doing translation,web logging, I like to write and create ..

Subscribe 197
160