جنت

Posted on at


وقتی که الله تعالی انسانها را از قبر های شان میخی زاند و تمام اعمال نامه های شان را بدت ست شان میدهد و اگر از کسی نیک عمل باشد و یکی از اشخاص با خدا باشد از فراض پل صراط به بسیار آسانی عبور کرده و به جنت میرود .


جنت یک واژه عربی میباشد که  معنی باغ بزرگ و وسیع نامیده میشود که در آن درختان گوناگونی موجود میباشد.


جنت عبارت از خانه ای است که الله تعالی برای مومنان آماده ساخته است و با چیز های گوناگونی که در دنیای امروزی یافت نمیشود تزئین شده که تمام مومنان برای همیشه در آنجا بود وباش میکنند


 


.


 جنت معانی زیادی دارد که عبارت از:چیزی که از دید پنهان باشد  باغچه های که در آن بته های رنگارنگ و درختان گوناگون میوه ها موجود است که دارای سایه های بسیار بزرگ میباشد. از دیدگاه علم عقاید جنت عبارت از جائی در آخرت است که در آن نعمت های رنگارنگ موجود است که الله تعالی برای کسانیکه به الله تعالی به ملائکه او به کتابهای او به پیامبران او به روزآخرت ایمان داشته باشند و دردنیا از خواهشات نفسانی بگذرند و تمام دستور های الهی را انجام دهند و تمام سنت های آن حضرت را به زندگی خود انجام دهند.


بهشت دارائی نام های زیادی میباشد مانند دارالسلام ( خانه سلامتی ) و فردوس میباشد.


بهشت جایگاه مردم نیکو کار پرهیز گار دارندگان ایمان استوار اشخاص نزدیک به خداوند (ج) است و انانیکه به امر خداوند میکنند و از نهی ها دوری میکنند میباشد.


تمام جنتی ها گروه گروه و با بسیار خوشهالی وارد جنت میشوند.


باید همه ما ایمان کامل داشته باشیم که الله تعالی بهشت را قبل از بوجود آوردن دیگر مخلوقات آفریده است و حال هم میباشد و هرگز از بین نمیرود..About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160