مهارت مقابله با شکست قسمت سوم ( از تجربه ی شکست خود به عنوان فرصتی برای افزایش توانایی های خویش استفاده نمایید .)

Posted on at


خود ناتوان سازی :


افرادی که از راهبرد های خود ناتوان سازی استفاده می کنند به توانایی های خودشان برای رسیدن به موفقیت اعتماد کمتری دارند. افراد خود ناتوان ساز احساس می کنند که وضعیت آن ها همین است و نمی توانند بیشتر از این توانایی های خود را بهبود بخشند . به همین دلیل افراد خود ناتوان ساز تلاش خود را برای اجتناب از شکست متمرکز می کنند . افراد خود ناتوان ساز به سختی به مشکلات به عنوان تفریح می نگرند ، زیرا آنها فرصت زیادی برای کنترل تجربیات موفقیت آمیز خود نمی بینند . زمانی که این افراد کاری را به خوبی انجام می دهند فکر می کنند که علتش آسانی کار بوده است یا اینکه شانس آورده اند . این نگرش باعث می شود که افراد خود ناتوان ساز نسبت به عملکردشان احساس غرور نداشته باشند . آنها این احتمال را در نظر نمی گیرند که می توانند با آموختن مهارت های جدید ، تلاش سخت و مایوس نشدن در مقابل با شکست ها ، شانس موفقیت خود را بالا ببرند .


استراتژی ها خود ناتوان سازی رفتاری :


استراتژی های خود ناتوان سازی رفتاری ، مهم ترین استراتژی ها ی خود ناتوان سازی هستند ، زیرا مستلزم دست زدن به رفتارهایی هستند که عملکرد فرد را تضعیف می کند . وقتی افراد حس می کنند که به شدت به حفظ عزت نفس نیاز دارند . استراتژی های خود ناتوان سازی رفتاری را انتخاب می کنند . زمانی افراد به راهبردهای خود ناتوان سازی رفتاری متوسل می شوند که احساس کنند تلاش برای مقابله با مشکلی که موفقیت در آن تضمین شده نیست ، خطرناک تر است ، بنابراین ترجیح می دهند در موفقیت خود اخلال ایجاد کنند تا بدین ترتیب حد اقل بهانه ای برای شکست خود داشته باشند .


نمونه ای از رفتارهای خود ناتوان سازی :


1. استفاده از الکل و یا دارو  به عنوان بهانه ای برای عملکرد ضعیف و رفتار های ناخوش آیند و نادرست


2.  بی توجهی و پشت گوش انداختن کارها  ( به تعویق انداختن کارها )


 3. کم کاری


4. پرخاشگری و عصبانیت


استفاده از این رفتارهای برای حفظ عزت نفس و دوری از بی کفایتی صورت می پذیرد


نمونه ای از مشکلاتی که خود ناتوان سازی ایجاد می کند :


1. معمولا مردم متوجه بهانه تراشی ها  این افرد می شوند.


2. اعتبار خود را در بین مردم از دست می دهند .


3. خصوصیات منفی شان رشد می کند و این در روند زندگی اخلال ایجاد می کند


4. اعتماد به نفس آنها از بین می رود


5.     ...


ادامه دارد About the author

160