برنامه هفتگی رئیس جمهور اباما و سفرش به اروپا 68

Posted on at


آقای اباما در این هفته خود سفری به چند کشور اروپا داشت و با چندین همتای خود دیدار کرد و موضوع های زیادی را مورد بررسی قرار داد. این برنامه هفتگی وست ونگ است که کارهای هفتگی رئیس جمهور اباما را نشان میدهد.در این برنامه رئیس جمهور باما, رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک سفرش به سه کشرو اروپایی سفر کرده که از لهستان شروع میشود.او مورد استقبال رئیس جمهور این کشور قرار گرفت و در مورد روابط دو کشور به بحث و مذاکره پرداختند. سپس او به جلسه سران گروه هفت در بروکسیل, بلجیم رفت و بعد از آن وارد فرانسه شد و بر تعهدات دولت و ملت ایالات متحده آمریکا برای پشتیبانی از دولت و مردم اکراین پافشاری کرد و تلاش های تازه ای را برای توانمند سازی کشورهای عضو ناتو رونما کرد. سپس در یک همایش با همتایان و دولت مردان کشورهای اروپایی خود شرکت کرد و در مورد تنوع بخشی به امنیت نیرو در اروپا بحث و گفتگو کردند.About the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160