تاریخ قبل از اسلام

Posted on at


قبل از ظهور اسلام در روی زمین کفر وحشت حکمفرما بود و در هر جا حق تلفی ها صورت می گرفت اگر چه مردم قسمت ها زیادتر افریقا و اورپا قسمتی از اسیا را با پیروان دین حضرت موسی و حضرت عیسی (ع) می دانستند

ولی در دین ها خود تغیرات وانحرافات  زیادی را به وجود آورده و را اساس واصل دین را به یکی رها نموده بود ظلم به اوج خود رسیده بود مردم فارس در ان وقت اتش پرست بودند و مردم ساسانی ها بر ان ها حکم می کردند و مردم مکه در سایه جهالت بسر می بردند اکثریت مردم بت می پرستیدن اقلیت از یهودی ونصرانی در ان جا بود باش می کردند علاوه درجزیره عربستان به تجارت زراعت و مالداری مشغول بودند

بعدا خداوند متعال شخصیت بزرگور را بروی زمین آفرید تا کسانیکه در ظلم و جهالت قرار دارد وآنها را از تاریکی ها به طرف روشنای ها بکشاند و ان حضرت محمد مصطفی(ص) آخرین و اولین پیامبر بروی زمین افرید او شخص بسیار پاک دل راست گو بود تمام کسانیکه به ادیان مختلف را پرستش می کردن آن ها را با کلمه( لا اله الله لا محمد رسول الله) دعوت به دین کامل مشرف کردن آن شخصیت بزرگوار بسیار کوشش می کرد که این دین مبارک را وسط ببخشد و عده عده از مردم را به این دین دعوت می کرد قسمتی از مردم عربستان یگانگی خداوند متعال راقبول کرد و در این را مقدس جهاد کردند که پیروزی ها بسیار خوب را بدست آورد حصرت محمد(ص) توانست که بسیاری از مناطق را تصرف و دین اسلام را در ان مناطق منتشر کرد

به امید سر بلند ها موفق در راه اسلامAbout the author

hamayoonNoorzai

hamayoonRahimi

Subscribe 0
160