اوضاع امنیتی افغانستان

Posted on at


نمی دانم از کجا شروع کنم و از چی بگویم آیا اوضاع امنیتی افغانستان خوب است یاخیر ازخود چندین بار این سوال را کردم و هر بار همین جواب را گرفتم که هنوز امنیت در کشور ما به خوبی تامین نشده با آن که ما در این اواخر برای امنیت کشور خود کوشش زیادی کرده ایم و با کمک از کشورهای متعدد خواستیم .امنیت بصورت کلی در سراسر کشور وجود داشته باشد . اما افسوس که این آرزو یک آرزو ماند ه اما نمی گویم بصورت کلی برآورده نشده نسبت به گذشته بهتر شده ولی آگونه که ما می خواستیم هم نشده زیرا هر روز در رسانه ها از جنگ ها و در گیری ها خبر میدهند و بیشترین ضربه به افراد ملکی وارد می شود . بسیاری جان های خود را ازدست داده خون بی گناهان ریخته میشود . مردم ما با واژه بی امنی بخوبی آشنا اند زیرا امنیت بخوبی در کشور ما نمی باشد . اکثر مردم در مراسم محلی اشتراک نمی کنند. زیرا امنیت و جود ندارد مثال زنده آن حکایتی است که برایتان میکنم صبح روز عید بود همه با شادی بروز عید آماده شده بودند شاید بدانید که در کشور ما مردم روز اول نماز عید را میخوانند زمانی که مردم ها به نماز عید به مسجد رفته بودند در مسجد انفجاری صورت گرفت که جان اکثر آنها را چون گرگی بی رحم گرفته و تعداد زیادی آنها را زخمی کرد و این بیانگر آن است که امنیت در کشور ما به صورت درست و جود ندارد و جای بسی تاسف است که این بی امنی از طرف افرادی بوجود میآید که خود را پیرو راه حق میدانند . و زمانیکه دست به چنین اعمال ناشایسته می زنند می گویند ما جهاد می کنیم . و کلمه مقصد و پاک جنگ درراه خداوند را به تمسخر میگیرند. و این یک لتمه بزرگ برای اسلام است زیرا اسلام برای هیچ کس اجازه نمی دهد که جان یک بیگناه را بگیرد اما ما با شنیدن این که نیروی دفاعی کشور ما هر روز بهتر می شود .و فرزندان دلیر این وطن از حملات زیادی هر بار جلو گیری می کند و از این روند روز افزون است امید وارمیشویم و به این امید که روزی امنیت در کشور ما به خوبی و جود داشته باشد . به خداوند دعا میکنیم به امید آن روز که افرادی نادان بنام طالبان دیگر نتوانند امنیت کشور ما را بر هم بزنند و امنیت در سر تا سر کشور ما وجود داشته باشد ما هم کوشش می کنیم و هرگز نا امید نمی شویم این یک واقعیت است که افرادی که به  امنیت کشور ما لتمه میزنند نادان و بی خبر از دین اند چند وقت پیش پولیس یک شخص انتحاری را دستگیر کرده بود او می گفت که من برای حق می جنگم از او کلمه که اولین بنای اسلام است را پرسیدند او آن را یاد نداشت از او درباره کتاب و رسولش پرسیدند این ها را هم نمی دانست و می گفت که من برای حق جهاد می کنم پس ببینید چگونه افرادی امنیت کشور ما را بر هم می زنند زیرا یک مسلمان دانا هرگز حاضر نمی شود که دست به گناه بزند و جان برادران و خواهران مسلمان خود را بگیرد . خدا کند دست افراد نادان و متجاوز از کشور ما کوتاه گردد تا امنیت در کشور ما تامین گردد . About the author

morsaghadri

Student at AliSherNawaieSc in 12th Class.She Very Interest to Learn About Film Annex and She Want to Write Blog in Soon.

Subscribe 640
160