چگونه شخصی را که دچار افسردگی روحی است کمک کنیم؟

Posted on at


نخست میپردازیم به معرفی مختصر بیماری


بیماری افسردگی مجموعه علایمی است که خستکی، ضعف و خلق و خوی یا مزاج حساس و تحریک شونده  را که شدید تر ازحالات نورمال است بازتاب میدهد و یامیتوان گفت که ناراحتی واندوه گینی بیماری افسردگی از نگاه شدت و مدت زمان بالا تر از حالات ناراحتی های معمولی میباشد. علامات بیماری تنها به افکار منفی، رفتار منفی، مزاج یا خلق و خوی منفی، یا  ازبین رفتن یا کاهش دلچسپی و علاقه به محیط  خلاصه نمیشود بلکه این بیماری سبب ساز تغیرات جسمی یا فیزیکی هم میشود مثلا نقص انرژی، ازدست دادن علاقه جنسی،  مشکلات و تغیراتی در خوردن غذا (پرخوری یا کم خوری)، وزن(زیاد شدن ویا کم شدن)و خواب (زیاد شدن و یا کم شدن ساعات خواب) خلاصه اینکه تغیراتی که در مغز بوجود میاید و سبب تحولات در مزاج و خلق خوی میشود اثرات جسمییا فیزیکی را نیز در پی دارد که باعث میشود بیمار را در همه امورمورد یورش قرار دهدخانواده و دوستان شخص دچار افسردگی میتوانند نقش کار امدی در کمک به بیمار داشته باشند!


ازانجاییکه که بیماری افسردگی بیمار را خسته ودرمانده میکند بیماربه کمک دیگران ضرورت زیادی دارد.


مهم ترین کمکی را که ما میتوانیم به شخص دچار افسردگی بکنیم این است که بیمار رادر پروسه تشخیص و تداوی مناسب یاری نماییم. طوریکه مریض را در گرفتن وادامه دادن دوا بشکل مناسب تشویق و ترغیب نماییم تا زمانیکه علایم مرض از بین برود و یا در صورت بی نتیجه بودن دارو بیمار را تشویق نماییم تا داروی دیگری شروع نماید


و برای مریض وقت ملاقات با داکتر را تعیین کنیم ومریض را وقت رفتن نزد داکتر همراهی کنیم.


راه دیگر برای کمک  ارائه حمایت عاطفی بیمار است طوریکه بیمار را درک کنیم ،با وی محبت داشته باشیم، در مقابلش شکیبا باشیم و او را به شکیبایی تشویق نماییم ، بیماررا در صحبت های خود شریک سازیم از او نظر بخواهیم و به صحبتهایش دقیق و با رغبت گوش فرا دهیم احساسات و صحبت هایش را بی اعتبار و بی ارزش نشان ندهیم .


بیمار رابرای قدم زدن ،گردش و دیدن فلم ها و دیگر فعالیت های خود دعوت کنیم و اگر دعوت شما را نپذیرفت با ارامی اصرار کنید تا دعوت را قبول کند. در فعالیت های که لذت بخش هستند مانند سرگرمی ها ،ورزش و برنامه های علمی و اجتماعی بیمار را شریک سازید .در عین زمان توقع زود بهبود یافتن بیمار را نداشته باشید  ومتوجه باشید که خواهشات و تقاضا های بیش از حد از بیمار مثلا شرکت کردن در مجالس ویا سرگرمی ها بشکل افراطی .....میتواند احساس شکست ، ضعف و خستگی را در بیمار افزایش دهد پس باید این برنامه ها بطور تدریجی مورد اجرا قرار بگیرد .


بیمار را به وانمود کردن یا دروغ بودن بیماری یا تنبلی و بی کاره گی  متهم نکنید .این انتظار را هم از مریض نداشته باشید که در باره بیماری اش  فکر نکند و بی خیال باشد.


سرانجام اکثریت بیمارهای دچار افسردگی روحی با تد اوی بهبود میابند این را بخاطر داشته باشید.


با اطمینان دادن و تشویق بیمار و با گرفتن دارو بشکل مستمر و مناسب بیمار بهبود خواهد یافت. انشالله


 About the author

sadiqahrari

Sadiq was born in Herat city of Afghanistan and joined Herat University then got the Sholarship from Cairo University and graduated from Faculty of medicine Cairo Univercity in 2012 . he is able to speak Persian, English,Arabic,he is interesting in reading, drawing and writing

Subscribe 0
160