دانش آموخته گان تولید فلم و رسانه از دانشگاه استافوردشایر در فلم انکس

Posted on at

This post is also available in:

با شنیدن خبرهای موفقیت دانشجوهای فارغ شده بویژه در سال 2010 به فلم انکس پیوستم.  میتوان همه فارغ شدنگان این سال را در فلم انکس دید. واقعا افتخار میکنم از اینکه این افراد را آموزش دادم و در فلمسازی شان اثرگذار بوده ام. همه دشواری های را که این دانشجوها در ساخت فلمهای شان متقبل شده اند به یاد دارم و از اینکه فلم های شان با بازخور خوبی در فلم انکس روبرو شده است خوشحالم. اینها تعداد از دانش آموزهای من در فلم انکس اند.

مارک کاکزویسکی(Mark Kuczewski)  یکی از کسانیست که بیشترین درآمد را کسب کرده است. و این صفحه او در فلم انکس است. http://www.filmannex.com/markkuczewski

در بالا یکی از فلمهای دلخواه من از آقای مارک(Mark) قرار دارد. این اثر, کاری  دوره آموزشی اش است, اجرا و فلم برداری آن بسیار حرفه ای تر از سطح یک دانشجو می باشد.

دانش آموخته دیگر این سال امی هیل(Amy Hill) است و این هم صفحه مشخات او می باشد. http://www.filmannex.com/amy-hill

او در جریان دوره های آموزشی اش مهارت های فلمسازی اش را توسعه داده است و انواع متفاوت فلم ها را تا حال ساخته است که میتوان سطح نهایی اش را در این دو نمایش کوچک عالی دید که بر پایه های فلم های واقع گرای اجتماعی انگلیس استوار است. 

این یک فلم کوتاه از آمی و همکاران فلمسازش میباشد. 

به اساس گفتگو و حمایت از دانشجوهای فلمساز در جریان ساخت کارهای هنری شان در دانشگاه استافوردشایر (Staffordshire) توانسته ایم که فلمسازهای داستانسرا را بصورت خوبی انکشاف دهیم. ما به ایجاد ارتباط ضروری در مورد کارهای در حال ساخت شان باور داریم و همه دانشجوهای ما همیشه در حال بحث روی ساخت آخرین فلم های خود اند. این روش انکشاف فلم های در حال گسترش است.

فلمساز بعدی از این سال آقای دیو هامفریز(Dave Humphreys) است. او نیز مانند آمی(Amy)  در زمان دانشجویی اش در چندین بخش فلمسازی کار کرده است و به اندیشه من کارکردن در بخش های متفاوت فلمسازی کلید موفقیت در این رشته است. نقشها و روش های متفاوت فلمسازی را تا جای که امکان دارد بیازمایید.

برای جزئیات بیشتر به دو فلم دیو(Dave) در اینجاه نگاه بیاندارید.

http://www.filmannex.com/DaveHumphreys

 در این بخش صفحه میتوان دو فلم متفاوت یافت که  دوره آموزشی دانشجوهای ما را به مقایسه میگیرد. او در فلم ( لکه های جوهر دار ) دست به تجربه های متفاوت زده است و نتیجه بارها و بارها آزمون دوره آموزشی اش میباشد. او در این کارش بشکل تجربی پدیدار شده است که کاری ساده ای هم نبوده است. فلم بعدی اش را به همکاری با یک فلمساز دیگری بنام جک تیو(Jack Tew) ساخته است. این همکاری پاسخ خوبی داده است و تجربه هردو باهم یکجاه شده و یک اثر تازه و متفاوت را ایجاد کرده است. در شروع ماه سپتامبر یک صفحه در فلم انکس در مورد دست آوردهای خود راه اندازی خواهیم کرد که افتخارات گذشته و حال ما را به نمایش بگذارد.

حالا برای آگاهی در مورد دوره های آموزش ما و موفقیت های ما در جریان سالها به تارنمای ما سر بزنید. http://mediafilmproductionawards.staffs.ac.uk/

نکته: دانیال هاپکین(Daniel Hipkins)  مربی با افتخار تولید فلم و موضوع های رسانه ای در دانشگاه استافورد شایر انگلیستان است.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160