د رسانو او فلم تولید فارغان د استافوردشایر پوهنتون نه په انکس فلم کی

Posted on at

This post is also available in:

د زده کونکو فارغ کیدلو موفقیت اوریدلو سره په ویژه په 2010 کال کی انکس فلم سره یوځای شوم.  کولی شی د سږ کال ټول فارغان په انکس فلم کی ووینی.

واقعا ویاړ کوم د دغه نه چی دغه خلکو ته می زده کړه ورکړه او د فلم جوړولو کی یی اثر کذاره وم.

ټولی هغه ستونزی چی زده کونکی د فلم جوړولو کی یی په غاړه اخلی په یاد یی لرم او دا نه چی فلمونه یی په انکس فلم کی ښه کتنی سره مخامخ شوی دی خوشاله یم.

دا زما یو شمیر زده کونکی په انکس فلم کی دی.

مارک کاکزویسکی (Mark Kuczewski) یو د هغه کسانو نه دی چی ډیر درامد یی لاس ته راوړی دی. او دا یی پاڼه په انکس فلم کی ده. 

http://www.filmannex.com/markkuczewski

 

پورته کی زما یو د زړه خوښی فلم د ښاغلی مارک "Mark" نه شته دی. دغه اثر, د درس ورکولو دوری کاری یی دی, اجرا یی او فلم برداری یی ډیره حرفه یی د یو زده کونکی د سطح نه دی.

د سږ کال بله فارغ شوی امی هیل (Amy Hill) دی او دا هم د مشخصاتو پاڼه یی ده.

http://www.filmannex.com/amy-hill

هغو د زده کونی دوری جریان کی د فلم جوړولو مهارت ته یی پرمختک ورکړی او متفاوته ډولونه فلمو نه یی تر اوسه جوړ کړی دی چی کولی شی آخری سطح یی د دغه دوو وړوکی عالی نمایش کی ووینی چی د انگریز اجتماعی ریالیسم فلمو بنسټ باندی استواره دی. 

دغه یو لنډ فلم د آمی او فلم جوړونکی همکارانو یی دی.

پر اساس د مرکو او د فلم جوړونکو زده کونکو حمایت نه د هنری کارونو جوړولو جریان کی د استافوردشایر پوهنتون "Staffordshire University" کی ومو کولی شو جی کیسه کوونکی فلم جوړونکی په ښه توکه یی پرمختک ورکړو. موږ د ضروری اړیکو جوړولو لپاره د اوسنی کارونو جوړولو په اړه یی باور لرو او ټول زده کونکی مو هر کله د خپل آخرینو فلمو جوړولو باندی د بحت په حال کی دی. د دغه فلم پرمختک لاره د پراختیا چه حال کی ده.

د سږ کال وروستنی فلم جوړونکی ښاغلی دیو هامفریز (Dave Humphreys) دی. هغه لکه آمی(Amy)  غوندی د زده کړی په حال کی یی د فلم جوړولو څو بخشونو کی یی کار کولو او زما په نظر کار کول د فلم متفاوتو بخشو نو کی د موفقیت کلید په دغه رشته کی ده. د فلم جوړولو متفاوتی لاری او نقشونه تر هغه ځای چی امکان لری زده یی کړی.

http://www.filmannex.com/DaveHumphreys

د ډیرو جزئیاتو لپاره د دیو (Dave) دوو فلم ته دلته یوه کتنه واچوی.

د پاڼی دغه بخش کی کولی شی دوه متفاوته فلمونه پیدا کړی چی زموږ د زده کونکو زده کړی دوره په مقایسه نیسی. هغو په فلم (جوهر لرونکی خالونه) کی یی متفاوته تجربو ته یی لاس وهلی. او د څو ځلو آزموینی نتیجه یی د زده کړی دوره یی ده. هغه په دغه کار کی یی د تجربی توکه غوندی معلوم شوی دی چی ساده کار هم نه وو. وروستنی فلم یی په همکاری د یو بل فلم جوړونکی باندی په نامه د جک تیو (Jack Tew)  جوړ کړی دی. د دغه همکاری ښه ځواب یی راکړی او دواړه د یو بل سره یوځای شوی او یو تازه او متفاوته اثر یی جوړ کړی دی.

د سپتامبر میاښت پیل کی په انکس فلم کی یوه پاڼه د ښه لاس ته راوړنو په اړه به په لاره به یی واچوم چی زموږ اوسنی او مختنی ویاړونه په نمایش کښښدی. 

اوس د پوهیدلو لپاره زموږ د زده کړی دورونو په اړه او موفقیتو نه مو د کال په جریان کی زموږ تارنما ته یوه کتنه واچوی.

 http://mediafilmproductionawards.staffs.ac.uk/

نکته: دانیال هاپکین (Daniel Hipkins)   د فلم تولید او د رسانو موضوع گانو مفتخره مربی د انگلیستان استافورد شایر پوهنتون کی دی.About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160