مهارت مقابله با شکست ( قسمت چهارم )

Posted on at


دوستانی که مجموعه ی مهارت مقابله با شکست را دنبال می کنند به آنها خدا قوت گفته و آنها را به ادامه ی این موضوع جذاب دعوت می کنم .


نمونه ای از مشکلاتی که خود ناتوان سازی ایجاد می کند :


1. معمولا مردم متوجه بهانه تراشی ها  این افرد می شوند.


2. اعتبار خود را در بین مردم از دست می دهند .


3. خصوصیات منفی شان رشد می کند و این در روند زندگی اخلال ایجاد می کند


4. اعتماد به نفس آنها از بین می رودراهکار :


تعادل درستی بین خود ناتوان سازی و مسئولیت پذیری ایجاد کنید :


1. با خودتان صادق باشید و خوتان را همانگونه که هستید بپذیرید اما به فکر رشد و دانش و توان افزایی باشید


2. بپذیرید که شکست بخشی طبیعی از زندگی هست که می توان آن را مدیریت و از آن گذر کرد .


 3. اهداف بر انگیزاننده ای انتخاب کنید


4. اجازه ندهید که ترس از شکست مانع مبارزه جویی شما شود


5. به خاطر داشته باشید تلاشی که برای حل یک مشکل می کنید به اندازه ی نتیجه ی آن برایتان مهم باشد


6. اجازه ندهید که میل به خشنود کردن دیگران به اهداف شما لطمه بزند


7. مبارزه جویی را در خود تقویت کنید  :


مبارزه جویی رابطه ی تنگانگی با خودکارآمدی دارد . خودکارآمدی از طریق هدفمند زیستن ، یافتن سرمشق های خوب و صرف انرژی برای کسب موفقیت های معنی دار به دست می آید .


مهارت پنجم مقابله باشکست :


با انتخاب اهداف معنی دار و تلاش برای دستابی به آنها خودکارآمدی تان را تقویت کنید .


تقویت توانمند ی ها :


مفاهیم خودکارآمدی و کنترل دورنی با علاقه با یادگیری چیزهای جدید ، تسلط یافتن بر مشکلات و رشد و تقویت توانایی ها ارتباط تنگاتنگی دارند . داشتن این نوع نگرش به زندگی برای کنار آمدن با شکست ها بسیار مفید است . مردم در هنگام مواجه شدن با مشکلات از این دو رویکرد را انتخاب می کنند :  آنها یا عملکردگرا می شوند یا تسلط گرا . انسانها با این رویکردها به دنیا نمی آیند ، بلکه به عنوان شیوه ای برای یافتن بهترین روش مقابله با موقعیت های چالش برانگیز کسب می شوند .


عملکرد گرا :


هدف عمده ی شخص عملکرد گرا اثبات و نشان دادن استعداد ها و توانایی های خود به دیگران است . او می خواهد تایید دیگران را به دست آورد و از هر گونه احتمال ارزیابی منفی از جانب دیگران جلو گیری کند . افراد عملکرد گرا زمانی که کارها به آسانی پیش نمی رود ، ناکام می شوند و احساس درماندگی می کنند . افرادی که نسبت به مشکلات رویکردی عملکرد گرا دارند ، به شدت نگران اجتناب از شکست هستند . این گونه افراد به خود می گویند :


مردم در باره ی من چه فکر می کنند ؟


تاثیر خوب گذاشتن بر دیگران مهم تر از رضایت خود یا بهبود بخشیدن به مهارت هایم است .


شکست هیچ سودی ندارد.


ریسک نمی کنم ، باید در حد توانایی های مسلم خود عمل کنم .


مزایای عملکرد گرا :


1. زمانی که شما با مشکلات ساده ای مواجه هستید عملکرد گرا بودن خوب است .


معایب عملکرد گرا بودن :


1. زمانی که مشکلات دشوار تر هستند عملکرد گرایی مزاحم مهارت های حل مسئله می شود . و نیم گذارد شما این چالش را به یک تجربه ی آموزنده مبدل سازید .


2. افراد عملگرا زمانی که با مسائل سخت مواجه می شوند احساس درماندگی می کنند و تسلیم می شوند .


ادامه دارد About the author

160