مهارت مقابله با شکست ( قسمت ششم )

Posted on at


از دوستانی که حوصله به خرج دادند و با من هستند تشکر می کنم .


مهارت ششم مقابله باشکست :


از تجربه ی شکست خود به عنوان فرصتی برای افزایش توانایی های خویش استفاده نمایید .یادگیری نحوه ی موثر مقابله با شکست :


زمانی که کودکان و بزرگسالانی که ناموفق هستند غالبا ارزیابی های درست و سازگارانه ای از موفقیت ها و شکست های خود به عمل نمی آورند . افراد ناموفق یاد نگرفته اند که مزه ی موفقیت را بچشند . آنها همچنین به طرز غلط میل دارند که تقصیر بسیاری از شکست های خود را به ناتوانی خود نسبت دهند .


راهکار :


1. باید بیاموزیم که مبارزه جو باشیم و بعد از تجربه ی شکست باید مقاومت کنیم


2. افراد ناموفق باید از انداختن تقصیر شکست خود به گردن مسائلی که خارج از کنترلشان است اجتناب کنند .


3. ما باید اهداف خاصی را انتخاب کنیم و در مواقع سخت از دیگران کمک بگیریم .


نکته : غلبه بر شکست یعنی اینکه مقاومت تا زمانی که راه حل بهتری پیدا شود .


4. از خود شکنی اجتناب کنیم


سوالاتی که باید برای دوری از خود شکنی از خودمان بپرسیم :


1. آیا به علت ناتوانی ام شکست خورده ام ؟ اگر این طور نیست چه کاری باید برای بهتر کردن عملکرد خود انجام دهم ؟


2. آیا باید بیشتر تلاش کنم ؟


3. آیا باید مهارت های خود را بهبود بخشم و راهکارهای جدیدی یاد بگیرم ؟


4. آیا باید تسلیم شوم یا می توانم با استقامت و پایداری موفق شوم ؟


غلبه بر کمال گرایی :


افراد کمال گرا هنگام انجام کارها اوقات خوشی ندارند ، زیرا آنها آنقدر نگران اشتباه کردن هستند که انرژی کمی برای لذت بردن از فرآیند حل مسئله برایشان باقی می ماند . کمال گراها در برخود با مشکلات عبارات زیر را به خود می گویند :


1. اگر اشتباه کنم باید ناراحت شوم


2. از کارهایی که صد در صد کامل نباشند نفرت دارم


3. اگر در تمام موقعیت ها خوب عمل نکنم ، مردم به من احترام نمی گذارند .


4. اگر در کاری که شکست بخورم ناتوان هستم .


5. شکست های کوچک به اندازه ی شکست های بزرگ برایم ناراحت کننده هستند .


عبارات فوق نشان دهنده ی انواع ارزیابی های غیر منطقی و تحریف های شناختی هستند . افراد کمال گرا نسبت به مشکلات و تکالیف زندگی نگرش عملکرد گرا دارند تا تسلط گرا . کمال گراها استرس روانی و جسمی بیشتری دارند . آنها آنقدر نگران اشتباه کردن هستند که در برابر مسائل ، رویکردی خشک و غیر خلاق اتخاذ می کنند .آنها به جای تمام کردن کار تعلل می ورزند . زمانی که کمال گراها با شکست مواجه می شوند نسبت به خود شک می کنند و اعتماد به نفس خود را از دست می دهند .


زمانی که میل به کامل بودن بیش از حد افراطی باشد ، تجربه ی شکست حتی می تواند به رفتارهای ویرانگر و خودکشی منجر شود . بنابراین افراد کمال گرا باید مهارت های تفکر انطباقی و سازنده را تمرین کنند .


ادامه دارد About the author

160