تکنالوژی در افغانستان

Posted on at


تکنالوژی امزوه در افغانستان روز به روز در حال پیشرفت است و استفاده کننده ها ی فراوانی دارد در ابتدا استفاده کنند ه های زیاد تکنالوژی نبود اما بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال1386 این روند با سرعت زیادی پیشرفت نمود و استفاده کننده های زیادی پیدا کرد زیرا ورود وسایل تکنالوژی توسط تجار با سرعت بیشتر انجام شد و مردم هر روز بیشتر از قبل از وسایل تکنالوژی از وسایل استقبال میکنند زیرا برای شان سهولت های زیادی را فراهم نمود ه به گونه مثال در گذشته زارعین زمین های شان را توسط غلبه میکردنند و یا توسط حیوانات که باید زمین 10 سانتی متر نرم میشد اما با استفاده از وسایل تکنالوژی مانند تراکتور و غیره این کار نتنها باعث سرعت در کارشد بلکه سهولت ها را برای زارعین فراهم ساخته و باعث بهتر شدن حاصلات نیز می شود . باید گفت زمانی که زمین توسط تراکتور غلبه می شود 20 سانتی متر خاک نرم میشود که نبات میتواند در آن به خوبی رشد کند و نردم ما در امور دیگر مانند حمل ونقل و برای مسافرت ها یا رفت و آمد از یک جا به جای دیگر از وسایل تکنالوژی استفاده می کنند بطور مثال در گذشته ها مردم از حیوانات برای انجام اموری که در بالا ذکر شده استفاده میکردنند اما حالا از موتر ها و هواپیما ها و غیره وغیره استفاده میکنند که هم استفاده از آنها سریع تر است هم آسان تر هم چنان و سایل تکنالوژی مانند یخچال و تلویزیون و کامپیوتر و غیره هر یک استفاده کنند ه های زیادی دارند که برای استفاده کننده گان مزایای را فراهم کرد به گونه مثال مردم در گذشته از وسایل تکنالوژی مانند یخچال استفاده نمی کردنند اکثرا غذا های شان مکروبی و فاسد می شد و این باعث بوجود آمدن امراض می شد اکثر وسایل تکنالوژی معلوماتی باعث بلند شدن سطح آگاهی استفاده کننده گان در گذشته اکثر مردم استفاده از مبایل یا کامپیوتر حتی تلویزیون را یاد نداشتند در حالی که امروز اطفال 3 ساله استفاده از مبایل را به خوبی می دانند . و این جای افتخار است و در شفاخانه ها نیز از وسایل پیشرفت تکنالوژی استفاده می کنند و روزانه جان بسیاری را نجات میدهند به امید آن روز که ما خود کفا شویم و پیشتاز در عرصه ساخت و سایل تکنالوژی شویم زیرا امروز ما فقط از وسایل تکنالوژی ساخته شده کشور های دیگر استفاده می کنیم و این گونه و سایل در کشور ما ساخته نمی شود به امید آن روز این متن را به پایان می رسانم . About the author

ParisaHaidarey

Parisa Haidari is from afghanistan . she is student in Ali Shirnavai high school. she has very interest to write blog .

Subscribe 0
160