قلعه برج و کبوتر خانه

Posted on at


قلعه برج و کبوترخانه از جمله بنا های کهن و باستانی افغانستان است که نوعی از فرهنگ ساختمانی و معماری سرزمین ما را تمثیل می کنند. ساختن قلعه ها یا

 

حصاردر گذشته ها در وطن عزیز ما رواج داشته است پادشاهان و برخی مردم قدرتمند و ثروتمند برای حفظ امنیت خود قلعه قصر و حصار می ساختند مانند حرم سراح بابرشاه قصر دارالامان و امثال آن. قلعه بنای مستکمی است که دیوار های بلند دارد و محوطه داخل آن به قسمت ها و سراچه ها یی تقسیم می شده هر قسمتی برای مقصدی ویژه اختصاص داشته و از آن استفاده صورت می گرفته است . برخی قلعه ها به عنوان بایگاه نظامی و یا محل بودوباش پادشاهان اراکین دولتی افسران نظامی و سربازان قشون بوده است . و در کوشه های آن برج های ساخته می شود . تا نگهبانان به مقصد حسرات از قلعه در آن جای گیرند مانند قلعه وطاق بست و قلعه اختیارالدین این برج ها شکلی مدور و ارتفاع بیشتر از دیوارهای قلعه ها داشته است تا نگهبانان همه اطراف قلعه را زیر نظر داشته و نزدیک شدن دشمن را دیده بتوانند . نمونه هایی از قلعه ها ی بزرگ و برج ها در کشور ما بالاحصار بلخ کابل غزنی گردیز قلعه اختیارالدین هرات می باشند .

که اخیرالذکر دارالسلطه پادشاهان دوره تیموریان هرات وطن ما بوده است. این قلعه تاریخی دارای برج ها مستحکم و بلند است . که خوشبختانه به اثر توجه مسولان امور در دوره های معاصر خرابی ها ی آن مرمت شده و تا اکنون سالم مانده است . این بنا های تاریخی از بزرگترین مظاهر و فرهنگ معماری کشور باستانی ما یعنی افغانستان است . همچنان از بنا های دارای سابغه در وطن ما که جزوی از فرهنگ معماری مردم ما به حساب میآید کبوتر خانه می باشد این بنا را کشاورزان می سازند تا کبوتر ها در آن جای گیرند تا از مواد فاضله آنها برای تقویه زمین های زراعتی به حیث پارو استفاده کنند . چون مواد فاضله پرنده گاه بویژه کبوتر برای تقویه زمین های زراعتی مفید تر کود های کیمیاوی است . بنا بر این برخی از روستاهای کشور ما هنوز هم کبوتر خانه ها وجود دارد . و ازآن استفاده می کنند و کبوتر خانه ها بنای بلندی است که نمای بیرونی آن را به گونه زیبا و ظریف با خشت کاری منقش می سازد و در جدار داخلی آن طاقچه های متعدد آماده می کنند تا کبوتران در آن آشیانه گرفته و مواد فاضله بگذارند . کبوتر خانه را به معماری خاصی می سازند . ومخصوصا نما و نقاشی های بیرونی آن را فقط معماران می سازند و کار هر کس نیست . About the author

ziba-haidarey

Ziba Haidary Graduated from Computer Since Faculty of Herat University in 2012. She is One of IT Instructor at ACSC (Afghan Citadel Software Company) and also She is Manager of Deftly Design (is The Only Shining Star in the Design of Web Page.

Subscribe 0
160