پانک موسیقی: ګران قیمته ګډوډ فیشن د متراپالیتان هنرو موزو کی

Posted on at

This post is also available in:

لیکونکی: کیلی شیا اسمت(Keely Shea Smith):

شپږ ورځی وروسته له دی نه چی د فیشن نندارتون په نامه د (کډوډی د کالیو فیشن کی) د میتروپالیتن "(Metropolitan) " هنری موزه کی پرانیستل شوه په تاریخ د 15 د 2013 کال می میاښت کی هلته ته می کډون وکړو. د د فن آوری فیشن مدرسه زده کونکی په توکه د دغه نندارتون هر کنج کی کولی شی د طراحی او تجارتی رشتی زده کونکی غالمغال او هیجان کتلو ته یی کښینی. د دوو میاښتی پاتیکیدل د دغه نندارتون برگزارولو ته ډیر اعلانات او مقالاتونه تقریبا د خبری او فیشن هره رسانه کی موندل کیږی. 

 

د دوهمی دروازی ټول مراجعین د یو شمیر ډیر ساتونکو باندی بازرسی کیدل او مخته د هغی نه ورته د نندارتون عکس برداری نی هشدار ورکیدلو.

د لږ لری کیدو د نندارتون نه تشناب ته ولاړمه. فکر می وکړو  چی دا زما تازه آشنایی د نوی نړی سره ده.  په یوه مقاله کی د نیویورک تایمز ورځ پاڼه(New York Times)  کی د سوزی مانکز (Suzy Menkes)  قلم باندی لیکل شوی وه, ومی لوستل چی " فقط دلیل چی په 1970 کالونو د نندارتونو کمزورتیا لیدل کیدله, چټل او کډوډ تشنابونه نه یی وو. په ویژه کی کله چی هلته د استفراغ او د مخدرو موادو منع کونکی نه وی." همکار می د هغی عکس لیدلو سره ما ته یی وویل چی دا څه شی دی؟ په ځواب کی می وویل چی نه پوهیږم, مګر مخته اونی می د ښار مرکز کی ولیدله. 

 د هغو پسی یوه ډله د خلکو د نندارتون بل دهلیز ته ولاړل, چپرته چی د فیشن یوی غټی ډلی سره د بایگانی ویوین ویست وود (Vivienne Westwood)  نه, خلک د آفریقایی رنگارنگه ویشتونو طرحو سره د فلم گرافیکی طرحونو غوندی مخامخ شولو. دغه د موسیقی فضا دارنکه عیار شوی وو چی د نندارو کونکی یوه ډله خلک د خپل ځان مینه وال وساتی. 

 

د نندارتون په امتداد کی ډیر فیشن فلمونه نمایش ته وړاندی شول چی د نندارتون اتاقونه یی د ګلابی او سپین رنګونو باندی یی مزین کړی وو.د متفاوتو شخصیتونو عکسونه یی لکه ویست وود (Westwood),  مک کوین (Mcqueen), باربری (Burberry), حتا د میشل کورس (Michael Kors) او کالوین کلین (Calvin Klein) د نندارتون دیوارو باندی  قطار شوی وو. د فیشن نندارتون کی کولی شی ټول شیان د نیول شویو بستو نه نیولی تر د میخک, سنجاق ګل نه او هر یو بل شی نه نوم واخلی, او موږ هغه خوښ لرو.  

 

زموږ کرځید په نندارتون کی موږ یی د سوغاتو دوکان ته ویرسولو, چیرته چی هلته تقریبا ټول یو شی اخلی. د نندارتون وتلو وخت کی زه او ملکری می د خپلی تجربی نه مو د نندارتون په اړه مو فکر وکړو او ما خپلی نتیجه ته می داسی پرمختک وکړو.

دغه نندارتون ته د یو خپرونکی او توضیع کونکی په توکه تللی نه وم.  زه او ملکری می د 90 پیړی نه یو او ډیر د 70 پیړی راک سندرغاړو نه ښه یو چی د اسپایس گرلز (spice girls)  نوم مو انتخاب کړی. په هر حال کی د راتلونکی نسل بلاگ لیکونکی درک کومه یی نه. دغه نندارتون ډیر یی د پانک (یو ډول راک موسیقی) باندی یی تمرکز کړی وو تر څو چی ورڅخه یو ډول فیشن سرچشمه اخیستی ده. دغه نندارتون په نسبی توکه د فیشن او پانک موسیقی حالت یی :درلود چی په موازی توکه دواړه د یو بل سره یوځای شوی ول. په خلاصه توکه 

@KeelySheaSmith

پانک موسیقی: دغه نندارتون د 2013 کال د اگست میاښتی تر 14 به خلاصه وی.

ټول عکسونه د متروپالیتن هنری موزو نه دی. 

About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160