تی شرت

Posted on at


                                  


تی شرت های شلوغ


این تی شرت ها طرح های مختلف ومتنوعی دارند ممکن است طرح تی شرت  برندخاصی یا حتی یک منظرباشد نکته مهم درانتخاب این تی شرت ها این است که به دلیل شلوغی بیش ازحداین لباس ها ترتیب رنگی وهماهنگ  کردن ان باشلوارهایتان بسیارمهم خواهدبوداین مدل اغلب باشلوارجین ست میشودتی شرت های یقه دار


یقه درتی شرت ها ازقدیم وجودنداشته یعنی اصل تی شرت به صورت یقه گردبوداست امابه مرورزمان طراحان لباس ترجیح دادندازمدل های دیگریقه هم استفاده کنندتی شرت های نخی وگشاد


بهترین انتخاب برای فصل گرما تی شرت های ازجنس نخ یاکتان هستند جنس این تی شرت هاباعث کمتراحساس گرما کنید البته شایدپوشیدن تی شرت هایی بااین جنس که کمی گشادتراست وحجم اندام تان را نشان نمی دهد کمی به سنتان بیفزاید اما تحمل گرما با این جنس تی شرت های راحت تراست طراحان لباس هم درفصل های تابستان بیشترتی شرت های نخی را پیشنهاد می کنندتی شرت های چسبان یا استرچ


شاید تعجب کنید که این جنس تی شرت هم وجود داشته باشد زیرامعمولاازازاین پارچه برای دوخت لباس های زنانه استفاده میشود اما خیلی ازاقایان هم به پوشیدن لباس های بسیارتنگ علاقه مندند البته طراحان لباس به خصوص درتابستان کمتربه دنبال این گروازلباس های وطراحای شان میروندچون باگرمای هوااستفاده ازاین تی شرت ها محدود میشود   


 About the author

bahmanbarekzai

bahman barakzai was born in nimroz province Afghanistan,graduated fram Riaz high school in 2007 in Herat bahman graduated fram computer Science in Herat

Subscribe 0
160