بخش دوم، آیا امریکا عراق را استعمار کرد ویا...؟؟؟

Posted on at


:بخش اول این مقاله را در لینک زیر بخوانید 


http://www.filmannex.com/posts/blog_show_post/68334/68334 


:در بخش دوم اين مقاله ميپرادازیم به توضیحاتی که از استعمار واقعی عراق از جانب امریکا خبر میدهد 


تسلط بر بازار نفت و حمایت از دالر امریکایی. چنانچه که صدام حسین در سال 2000 اعلام کرد که یورو یگانه پولی است که در خریداری نفت عراقی استفاده خواهد شد


حفاظت از منافع بعضی شرکت های امریکایی در بازار نفت از جمله مواردی است که امریکا به این نبرد متوصل شد


انتقام شخصی جورج بوش و متهم دانستن صدام  درارتباط به ترور پدرش در کویت در سال 1993


تکمیل عملیات نظامی پدر بوش( جورج هربرت واکر بوش) در نبرد خلیج دوم


و اما وجود سلاح های  هسته ای درعراق یکی از مهمترین دلایل بود که به گفته ای وزیر خارجه وقت امریکا کولن باول اسنادی از جانب امریکا برای ملل متحده و شورای امنیت تقدیم شده است و قبل از بوقوع پیوستن این جنگ یک تن از مسولین کمیته کشف سلاح های هسته ای درعراق بنام هانزبلیکس اعلام کرد که هیچ نشانه ای از سلاح های هسته در عراق وجود ندارد اما از کشف موشک های خبر داد که از معیار های تعین شده ملل متحده بالاتر است که بنام موشک ها صمود یاد می شد و همچنان حکومت عراق در از بین بردن این موشک قبل از شروع عملیات تیمی هانزبلیکس به توافق رسیده بود  


ارتباط صدام با شبکه های دهشت افگنی و القاعده از دیگر اسباب دخول نظامی امریکا و متحدین اش بود و متهم دانستن صدام در حملات 11 سمپتامبر از جانب بعضی مسولین در اداره بوش. مسولین اداره ای بوش مدعی بودن که این اتهامات مبنی بران است که شش نفر از اجرا کنندگان حمله 11 سمپتامبر و از جمله ای انها محمد عطا در دیدار های متعددی که با افراد استخباراتی عراق در یکی از کشورهای اروپایی داشت صورت گرفته است و همچنان وجود ارودگاه برای شبکه القاعده در منطقه ای سلمان باک در جنوب پایتخت عراق (بغداد) از جمله دلایل بود که آژانس جاسوسی امریکا به نقل از اعضای حزب الوطنی العراقی به سرگردگی احمد الجلبی که یکی از احزاب مخالف حکومت ان وقت بود بدست اورده بودند. اما در 29 یولیو 2004 هیت موظفه ای که از جانب مجلس سنا امریکا تشکیل شده بود در یک اعلامیه رسمی بیان کرد که بعد از ارزیابی تمام هیت موظفه به هیچ گونه شواهد دست پیدا نکرد که نماینگر ارتباطات صدام حسین و شبکه القاعده باشد و در سال 2005 وزیر خارجه امریکا کولن باول از نداشتن ارتباطات صدام حسین با شبکه ها دهشت افگنی و القاعده خبر داد.پس از مرور زمان اسامی کسانیکه که برای اژانس جاسوسی امریکا کار میکردند بیان شد که این اسامی قرار ذیل است:


یکی از معاونین احمد الجلبی که بنام مخفی الکره المنحنیه مسمی بود.


پسر شیخ اللیبی یکی از رهبران القاعده کسی بود که از ارتباط حکومت عراق با شبکه القاعده برای این اژانس خبر داد که بعد از تحقیقات بدادن معلومات نادرست اعتراف نمود.


محمد منصور شهاب یکی از فروشندگان سلاح های غیرقانونی بود که همکاری بسیار نزدیک در رساندن سلاح ها به شبکه القاعده داشت


عباس الجنابی از مهاجرین سیاسی عراقی که در انگلستان بسر میبرد دستیار شخصی عدی حسین پسر صدام حسین بود. شخصی که مدعی اردوگاه القاعده در جنوب بغداد در منطقه باک بود و اما بعد از ارزیابی اردوگا نامبرده، دریافتند که اردوگا متعلق به مهاجرین فلسطنی ها است


و اما ایا این یک نبرد قانونی بود؟؟؟


از یکسو بسیاری از تحلیلگرانسیاسی جهان این نبرد را یک استعمار اشکار خواند اند. به گفته ای انها این نبرد مخالف قوانین بین المللی بود.و از سوی دیگر سازمان های جاسوسی ایالات متحده و برتانیا گزارش هاي را برای ملل متحده و شواری امنیت تهیه کرده بودند که مدعی وجود سلاح های کشتارجمعی در عراق بود و در مقابل حکومت عراق بارها به دورغ پنداشتن این گزارش ها تاکید می نمود.


بر اساس قوانین امریکا اعلان جنگ از صلاحیت های رئیس جمهور پنداشته نمیشود الی به موافقه کنگره امریکا و اما بر اساس قانون قوای جنگی سال 1973 رئیس جمهور صلاحیت فرستادن ارتش را به دولت خارجی به مدت 60 الی 90 روز بدون اجازه کنگره را دارد. که در 3 اکتوبر 2003 جورج بوش با وجود مخالفت های بعضی از اعضای کنگره (از حزب دموکرات) موافقه ای کنگره را بدست اورد.


شورای امنیت، قطعنامه  ای شماره 1441 که بر برگشت هیت موظفه در مورد کشف سلاح های کشتار جمعی و همکاری حکومت عراق تاکید داشت صادر کرد. که در ان هشداری برای حکومت عراق داده شده بود(در صورت عدم همکاری با این تیم، حکومت عراق با عواقب وخیم رو در رو خواهد شد) و اما کلمه (زور) و یا (نیروی نظامی) یاد نشده بود قابل یاد اوری است که  کوفی عنان دبیر کل وقت سازمان ملل متحد بعد از سقوط بغداد اعلان کرد که این نبرد برخلاف قوانین سازمان ملل متحد بود.وهمچنان اعتراض های از طرف اعضای دائمی سازمان ملل متحد (روسیه، چین وفرانسه) مبنی بران که در قطعنامه ای 1441 که از طرف این اعضا تصویب شده بود استفاده از نیروی نظامی را در برابر حکومت عراق ممنوع قرار داده بودند. بسیاری از قانون دانان معتقد براین اند که استفاده از نیروی نظامی مخالف بند چهارم، ماده دوم قانون بین المللی است که در بند مذکور امده است "هیچ یکی از اعضای سازمان ملل متحد حق تهدید و یا استفاده از نیروی نظامی را در برابر یک دولت مستقل ندارد الی به غرض دفاع خودی" و اما دولت امریکا همیشه براین ابراز داشته است که عراق یک تهدید احتمالی برای خودش متحدین اش است وبخاطر دفاع از خود به این نبرد متوصل شد. و قابل ذکر است که در 28 ابریل 2005 وزیر عدلیه برتانیا قطعنامه ای را صادر کرد که دران حمله نظامی به هدف تغیر نظام سیاسی یک کشور را عمل غیر قانونی پنداشت.


نگارنده: عبدالمختار حقبین About the author

abmukharhaqbeen

This is Ab Mukhtar Haqbeen from Kabul, Afghanistan graduated from Habiba high school and student of third year at the faculty of Economics and political science Cairo university Egypt. He speaks Dari, Pashto, English, Arabic and Urdo. He is interested in writing, reading and politics

He LOVEs Peace!

Subscribe 0
160