مهارت مقابله با شکست ( قسمت هشتم و پایانی )

Posted on at


مهارت نهم مقابله با شکست :


اهدافی انتخاب کنید که زندگی تان را جالب و ارزشمند می سازد .داشتن انتظارات واقع بینانه علاوه بر اینکه زندگی شما را جالب و زیبا می کند ، فواید دیگری نیز هم دارد . اهدافی که شما به دنبالش هستید برداشت هایی که از موفقیت و شکست های خود می کنید بر نگرش شما نسبت به آینده تاثیر زیادی دارد .اگر خود را متقاعد کنید که توانایی ندارید ، دنیا علیه شما می شود و محکوم به بد شانسی می شوید و خود را در معرض خطر افتادن در دام پیش گویی خود قرار می دهید . افرادی که فکر می کنند که ضعیف هستند ضعیف هم عمل می کنند ..


راهکار :


1. زمانی که با مشکل یا چالشی مواجه هستید که هر چند دشوار است اما در کنترل شما است ، به دنبال آن بروید و آن را جدی بگیرید این موقعیتی است تا شما از احساس موفقیت لذت ببرید .


2. وقتی با مشکلی مواجه می شوید که غیر قابل حل است ، شما دو راه پیش رو دارید : اول اینکه می توانید با خود ناتوان سازی ، خود را از تجربه ی شکست محافظت کنید یا می توانید تصمیم بگیرید به قضیه به این صورت بنگرید که شکست مهم نیست و مسئله را به عنوان تجربه ای آموزنده برداشت کنید و به جای عملکرد گرا بودن نگرشی تسلط گرا اتخاذ کنید . به خاطر داشته باشید که هدف رسین به نتیجه کامل نیست بلکه فرصتی است برای به کار بستن تمرین و مهارت های مقابله ای خود است .


مهارت دهم مقابله با شکست


انتظارات خود را با میزان دشواری مشکلات تطبیق دهید


مهارت یازدهم مقابله با شکست :


روشهای مقابله با شکست را یاد بگیرید :


به تلاش و توانایی های خود ارزش قائل شوید .


مقابله ی موفقیت آمیز با شکست مستلزم داشتن انتظارات معقول و واقع بینانه درباره ی خود و اهداف زندگی است . اگر شما در زندگی اهداف بالایی انتخاب کنید همیشه شکست خواهید خورد و نا امید و مایوس خواهید شد . اگر اهداف سطح پایین انتخاب کنید هرگز شکست نخواهید خورد اما زندگی برایتان خسته کننده می شود .


برای داشتن یک زندگی جالب و چالش برانگیز باید اهدافتان در سطحی باشد که گاهی موفق شوید و گاهی شکست بخورید . کودکانی که در محیط های محروم بزرگ می شوند در جریان رشد خود تجارب موفقیت آمیز کمی دارند و چون این کودکان یاد نگرفته اند چگونه مزه ی موفقیت را بچشند آنها دلیلی برای انتخاب اهداف بالا و چالش انگیز برای خود نمی بینند . در مقابل کودکان هر چه می خواهند دارند و معمولا طعم شکست را بسیار کمتر تجربه می کنند و به این ترتیب لطمه می بینند زیرا هرگز نحوه ی مقابله با شکست های اجتناب پذیر را یاد نمی گیرند .


 About the author

160