عشق ومحبت چگونه نشانه های دارد؟

Posted on at


بعضی ها متعقدند که انسان بدون عشق و محبت نمی تواند زندگی کند و زندگی را ادامه دهد و همیشه احساس می کند که یک چیزی در زندگی اش کم دارد ، نشانه های عشق و دوست داشتن ازدواج است .عشق و محبت دو عوامل عمده دارد که یکی از مهمترین اعوامل عشق و محبت این است که پیش از ازدواج باهمدیگر آشنا می شوند و روز به روز به همدیگر علاقه مند میشوند و عوامل دیگر عشق و محبت این است که بعد از ازدواج به مرور زمان آهسته آهسته با همدیگر عشق ومحبت پیدا میکنند و باهم علاقه مند میشوند.


اما مهم سرنوشت این عشق ومحبت است که به کجا کشدیده خواهد شد و چه بلای به سریشان می آید.


برای آنکه بتوانیم به کسی محبت کنیم و عشق بورزیم اول باید دیدگاه طرف مقابل را در باره محبت بدانیم که طرف مقابل هم دوست دارد یا خیر؟دختر و پسر هر دو و نسبت به همدیگر عشق میورزند و محبت میکنند و همدیگر را دوست میدارند، اما عشق و محبت دختر و پسر متفاوت است ، اگر دختر پسری را دوست داشته باشد زود علاقه مندی اش برایش نشان میدهد که حتا نمی تواند بدون او زندگی کند و زندگی مثل مرگ برایش است ، اما پسر در صورتیکه دختر را زیاد دوست دارد و علاقه مندی اش نسبت به دختر کمتر نشان میدهد و حتا دختر فکر میکند که محبت به آن ندارد اما اینطور نیست طرف را زیاد دوست دارد و گفته نمیتواند که برایش بگوید دوستت دارم.وقتی کسی را دوست داریم تنها دوستت دارم نمیتوانیم ثابت کنیم که حقیقتا دوستش داریم ، عشق ومحبت و دوست داشتن احساس است و دلایل مختلفی را ایجاد میکند ، وقتیکه کسی را دوست داریم و بخاطر این دوستداشتن و عشق و محبت  به او دروغ نگوییم ، غرور اورا نشکنیم ، به خانواده اش ودوستانش یعنی کسانیکه دوست دارد به آنها احترام بگذاریم ، همیشه در وقت سختی همرایش باشیم و به راحتی اشتباهات او ببخشیم و از اشتباهات او بگذریم   و هیچوقت قلب اوزانشکنیم و همیشه به او وفادار بمانیم درکنارش که تا اعتماد طرفین از بین نرود.
About the author

FawziaNoori

My name is Fawzia Noori ,I was burn in Herat,Afghanistan and Iam student at Hatifi High School.

Subscribe 0
160