بزرگداشت از روز بزرگ در جنگ جهانی دوم 69

Posted on at


رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در یک همایش گرامی داشت از روز بزرگ در جنگ جهانی دوم با رئیس جمهور فرانسه شرکت کرد. او متن پشت صحنه این ویدیو بزرگداشت از هفتادمین سال روز جنگ جهانی دوم در ساحل آماها در نورماندی میخواند.آقای رئیس جمهور تمام کسانیکه خود را قربانی آزادی کردند و تمام کسانیکه دعوت به خدمت زیر پرچم را پذیرفتند, قدردانی میکند.هزاران نفرشان در این ساحل خوابیده اند برای همیشه و حالا زمان بزرگداشت از آنها و یادآوری مبارزات شان است. او از کهنه سربازانیکه در این نبرد شرکت کردند نیز بازدید کرد. آنهایکه حالا زنده اند توانسته اند که خانواده برای خود درست کنند و به بهترین شکل زندگی کنند. این همایش با نمایش های نظامی به پایان رسیدAbout the author

TheWhiteHouseWire

The White House Channel @ Film Annex is a global interactive platform with video content from the White House, including speeches by President Barack Obama, Vice President Joe Biden, and former Secretary of State Hillary Clinton, current Secretary of State John Kerry. Q&A sessions with the White House staff, ceremonies…

Subscribe 0
160