پیامبران گذشته(قبل از پیامبر اسلام(ص))

Posted on at


خدای تعالی انبیا و رسولانی را فرستاده است که داستان بعضی از آنها را برای پیامبران ما حضرت محمد(ص) بیان داشته و داستان بعضی را بیان ننموده است در این مورد خدای تعالی میفرماید (و لقد ارسلنا رسلا من قبلک منهم من قصصنا علیک و منهم من لم نقصص علیک)(غافر/78).
ترجمه:
(ما پیش از تو رسولانی فرستادیم سر گذشت گروهی از آنان را برای تو باز گفته و گروهی را برای تو بازگو نکردیم).
در مجموع تعداد انبیا و مرسلینی را که خدای تعالی داستان شان را بیان داشته 25 نفر هستند.
این فرموده باری تعالی در سوره انعام که 4 آیت میباشد و در بر گیرنده اسامی 18 رسول است چنین آمده است.{و تلک حجتنا آتیناها ابراهیم علی قومه نرفع درجات من نشا ان ربک حکیم علیم}{ و وهبنا له اسحاق و یعقوب کلا هدینا و نوحا هدینا من قبل و من ذریته داوود و سلیمان و ایوب و یوسف و موسی و هارون و کذالک نجزی المحسنین}{و زکریا و یحیی و عیسی و الیاس کل من الصالحین}{و آسماییل والیسع و یونس و لوطا و کلا فضلنا علی العالمین}(انعام/83-86)
ترجمه:
(اینها دلایل ما بود که به ابراهیم در برابر قومش دادیم درجات هر کس را بخواهیم بالا می بریم پروردگار تو حکیم و دانا است و اسحاق و یعقوب را به او بخشیدیم و هر دو را (هدایت کردیم)این گونه نیکو کار آن را پاداش میدهیم و همچنین زکریا و یحیی و عیسی و الیاس را همه از صالحان بودند و آسماییل والیسع و یونس و لوط و همه را بر جهانیان برتری دادیم).
اما بقیه 25 پیامبر دیگر عبارت اند از: آدم/ ادریس/ هود/ صالح/ شعیب/ ذوالکفل/ خاتم النبیین محمد(ص) بعضی از علما این عدد را در شعر آورده و چنین گفته اند:
در آیه (و تلک حجتنا آتیناها) از جمله ایشان 18 پیامبرند 7 پیامبر از آنان باقی میماند که عبارتند از: ادریس/ هود/ شعیب و صالح و همچنان ذوالکفل/ آدم و با اختیار شده همگان محمد(ص) ختم شده است.
در مورد اولین رسول فرستاده شده اختلاف است گروهی از اهل علم گفته اند: او آدم پدر بشر میباشد و دلیل شان را این آیت می آورند: (ان الله اصطفی آدم و نوحا و آل ابراهیم و آل عمران علی العالمین)(آل عمران/33)
ترجمه:
(خداوند آدم و نوح وآل ابراهیم وآل عمرآن را بر جهانیان برتری داد).
گرمهی دیگر از اهل علم چنین گفته اند:(در این شکی نیست که اولین رسولان بر اساس حدیث شفاعت نوح(ع) می باشد در این حدیث چنین آمده:(ای نوح تو اولین رسولی هستی که خدای تعالی بر اهل زمین فرستاده است).
صاحبان مذهب اول میگویند(نوح اولین رسولی است که قومش را از شرک به خدای تعالی ترسانیده است چرا که شرک در فرزندان آدم قبل از امت نوح(ع) واقع نشده بود بنا بر این اولین بیم دهنده یی است که قومش را از آنچه آنان در شرک قرار داشتند بیم داده است.
گناهان فرزندان آدم(ع) قبل از نوح(ع) بر حد شرک نمیرسید بلکه گناهانی مثل قتل و مانند آن وجود داشت که خدای تعالی بر آن آگاه تر است.
About the author

marziasaeed

Hello, I am Marzia Saeed. I am 20 years old. Currently, attending the University of Jami, majoring in Islamic law (Sharia). I live in Herat, Afghanistan. The subjects that I like the most are Math, English, Art, and Dari. I am also interested in reading old stories; my courses consist…

Subscribe 0
160