دست آوردهای زنان و آموزش در افغانستان: گزارش هفته وار لیسه هاتفی

Posted on at


در جریان این هفته, تمام مکاتب سر تاسر افغانستان رخصت بود. اما شاگردان صنف کمپیوتر رخصت نبودند و به سایت های اجتماعی فعالیت داشتند, وبیشترین فعالیت های ایشان در بلاک نویسی بود. ومردم مسلمان پرور افغانستان عزیز به خوشحالی آمادگی به عید سعید فطر میگیرفتند. عید فطر یکی از دو عید بزرگ اسلامی است, که درباره آن احادیث و روایات بیشماری وارد شده است. مسلمانان روزه دار که ماه رمضان را به روزه گذرانده و از خوردن و آشامیدن و بسیاری از کارهای مباح دیگر امتناع ورزیده اند، اکنون پس از گذشت ماه رمضان در نخستین روز ماه شوال اجر و پاداش خود را از خداوند می طلبند. اجر و پاداشی که خود خداوند به آنان وعده داده است.



درروز های آخر ماه مبارک رمضان تمام مسلمانان آمادگی به عید سعید فطر می گیرند. نظافت منازل، خرید لباس نو، تهیه شیرینی و میوه‌های تازه فصل, و برنامه ریزی برای دید و بازدید در این روز از جمله مقدمات برای حلول عید سعید فطر و بزرگداشت وبه نامزادران شیرینی و لباس عیدی می برند. روز اول ماه شوال را بدین سبب عید فطر خوانده اند که در این روز، امر امساک و صوم از خوردن و آشامیدن برداشته شد و رخصت داده شد, که مؤمنان در روز افطار کنند و روزه خود را بشکنند. فطر, فطر و فطور به معنای خوردن و آشامیدن است و گفته شده است که به معنای آغاز خوردن و آشامیدن نیز هست. به همین دلیل است که پس از اتمام روز و هنگام مغرب شرعی در روزهای ماه رمضان، مسلمانان افطار می کند. یعنی اجازه خوردن، پس از امساک از خوردن به او داده می شود.




About the author

Hatifi-Herat

Established in 1938, Hatifi High School is one of the largest schools in Herat, Afghanistan and has 8300 students. The students attend the classes in rotations. The school offers 116 classes only for female students. Film Annex and Citadel are building an INTERNET classroom at Hatifi High School in June…

Subscribe 0
160