چرا امتیاز ویژه؟ ما برای ایجاد درونمایه پول میپردازیم! فلم انکس زنان انکس

Posted on at


287000 کاربر بصورت فعال در برنامه امتیاز ویژه(Buzz Score)  ما مشترک اند. این برنامه چگونه کار میکند؟ پرداخت مبلغ درآمد کاربران یک روند بسیار ساده ایست, بسادگی استفاده از فلم انکس. کاربران این شبکه موضوعها را ایجاد و در شبکه های اجتماعی خود اشتراک گذاری میکنند. این خود سبب ارتباط بین کاربران این تارنما میگردد. برای افزایش امتیاز ویژه خود باید مقاله به اشراک گذاشت, ویدیو وارد تارنما کرد و درونمایه های خود از حساب کاربردی فلم انکس در فیس بوک و دیگر رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشت. 

بدین صورت امتیاز که بدست می آورید تعین کننده درآمد شما است. کنش و واکنش شما با دیگر کاربران درآمد شما را تعین میکند. برخلاف دیگر تارنماها بازدید از موضوع های شما فقط ده درصد امتیاز شما را تشکیل میدهد و بقیه 90 درصد را مدیریت و رهبری شما در رسانه اجتماعی و ایجاد موضوع های شما تشکیل میدهد.

با وجود دیگر ابزار اندازه گیری اجتماعی مانند کلات(Klout), فرانسسکو رولی(FRancessco Rulli) موسس سازمان فلم انکس به این عقیده است که دیگر تارنماها برای تاثیرگذاری موضوع ها پول نمیپردازند. امتیاز فلم انکس به اساس پرداخت برای موضوع ها (#Payforcontent) است که کاربران از سرتاسر جهان میتوانند به این شیوه درآمد کسب کنند. طوریکه آقای فرانسسکو(Francessco) در آخرین مقاله خود تشریح میکند, شیوه فلم انکس برای پرداخت در مقابل موضوع های که ایجاد میکنید, مردم را از سرتاسر جهان قادر ساخته است تا به این شکل درآمد بدست آورند و امتیاز که بانوان کسب میکنند نسبت به آقایان بیشتر است که آنها را در جهت کسب درآمد بیشتر یاری میرساند.  زمانیکه شبکه زنان انکس را راه اندازی کردیم یک تصمیم بازرگانی گرفتیم تا بر بانوان تمرکز کنیم و باور داشتیم که آنها میتوانند.

  • بیشتر علاقهمند اند تا درخانه باشند, بنا میتوانند در رسانه های اجتماعی بیشتر فعال باشند.
  • بر ایجاد مجموعه ها بیشتر تلاش میکنند.

حد متوسط امتیاز ویژه بانوان در تارنمای فلم انکس 21 است و چهل درصد از حد اوسط امتیاز آقایان که پانزده است بیشتر میباشد. 

ماه آینده اجتماع ما در شبکه زنان انکس راه اندازی خواهد شد و زنان و کودکان زیادی از آسیای مرکزی و جنوبی خواهند توانست تا با کاربرد آن پول بدست آورند. 

آیا میخواهید که در مورد امتیاز ویژه بیشتر بیاموزید؟  آخرین ویدیو ما را در این مورد تماشا کنید.About the author

ahmadshafi

Ahmad Shafi Raouf was born in 1990 in Herat province of Afghanistan, graduated from high school in 2008. Then started BBA in 2009 in Ishraq university of Herat city, Afghanistan. He is studying now in seventh semester as a senior, and is planning to get his masters degree. He started…

Subscribe 0
160