اسلام و ساینس

Posted on atنظر به ایده خودم بزرګترین رهنمای ما قران است. بس اګر قبول دارید لایک کنید.
ګفته می توانیم که تمام معلومات امروزه که ساینس به ما می دهد. هزار وچهارصد سال قبل اسلام به ما ګفته است. اکر ما به قرانکریم،احادیث نبوی و دوران بیامبران نظر بیاندازیم می بینیم که در آنها معلومات  ګنجانیده شده است که امروزه ساینس ودانشمندان آنها را به سختی کشف می کند.
متاسفانه دانشمندان اسلامی امروزه از این منبع معلوماتی عظیم استفاده کامل نمی کند و از آنها کمک نمی ګیرد. و اګر کمک هم بګیرد  باز هم کلام الله آنقدر غلیظ و بر مفهوم است که هر کس نمی تواند آنرا درک کند.
  
و کشور های غیر اسلامی هم بخاطر اعتقادات بلید که دارد از قرانکریم کمک نمی ګیرد به همین دلیل اکثر کشفیات زیان آور میشود.
اسلام معلومات عالی در هر مورد زنده ګی بشر برای بشر ارایه نموده مثلا معلومات طبی، تکنالوزی و غیره.
امروزه بسیاری از دانشمندان می خواهد در مورد رفع خستګی و نفس تنګی  راه های بهتری کشف کند اما اسلام کلمه الله را بهترین راه آن معرفی کرده.اګر یکبار امتحان کنید درک خواهید کرد.    
رسول خداص یک هزار وچهار صد سال قبل فرموده است که روزی خواهد رسید که ران های انسان ها آواز بخواند و دانشمندان در قرن های اخیر مبایل را کشف کرده است. اګر مبایل در جیب ما باشد طوری معلوم می شود که ران های ما آهنګ می خواند
.
 
حالا سوال کرده می توانیم که آیا اسلام به ساینس ربط دارد یا نی؟ اګر ربط دارد. چی ربطی دارد؟
جواب داده می توانم که ساینس کاملا به اسلام ربط دارد چیزی را که اسلام بیان کرده است حالا ساینس به مرور زمان تمام آنها را کشف می کند و آنها را تثبیت میکند.
و در نتیجه ګفته میتوانیم  که کشفیات ساینس مطابق اسلام است.About the author

mirwaisbarak1

he is mirwais barak,from afghanistan

Subscribe 0
160