همیاری هنر: فیشن یوازی کیږی, همکاران یی ډیره فایده لاس ته راوړی

Posted on at

This post is also available in:

د نیکول تان(Nicole Tan) اثر

مخته له دی نه چی هکاری, د فیشن تجارت بالقوه زور او منبع وشی, د مجوز طرز نه کار اخیستلو کیدلو. د مجور کار اخیستل نه یوه نامتو طریقه ده چی تر اوسه شته ده په ویژه د امریکایی فیشن تجارت نښو کی چی ډیر شوی دی, لکه پیر کاردین (Pierre Cardin)  او په آسیا کی د فرانسویانو تجارتی نښه, رینوما (Renoma) ده.

تر اوسه هم د مجوز نه کار اخیسل رایج دی(که نی نه توری بارچ ”Tory Burch”  د فیشن قوانینو مطالعی اړتیا یی په فوردهام ”Fordham”  پوهنتون کی تر اوسه یی نه لیدله او ما هم نیم کال د فیشن قوانین نه زده کول.) نن د رسانو اکثره عنوانونه د تجارتی او مشتریانو برخو همکاریو نه یی تشکیل کوی. که نی نه دا هم یو نوی شی نه دی. څه شی تجارتی همکاری ویجاړی کوی؟ آیا دا واقعیت دی؟

آخره موفقه پېښه د کنیای غربی او ای پی سی (APC) شرکتونو په همکاری دی چی محصول په چټکه خرڅ شو. مګر محصول یی څه شی دی؟

نیم ځان یی سپین د ابریشمی (kanya APC)  نښی سره د غاړی پورته برخه کی یی. دا فقط یو نیم ساده ځان وو چی خلکو د هغو په خاطر 120 دالره واچول. یو بل نوی موفقه ادغام د اچ او ام (H&M) شرکتونو ته مربوطه کیږی چی د انا روسو (Anna Russo) د ورسای (Versace)  سره دی. ډیر ژر به فلیپ لیم فور تارګیت (Phillip Lim for Target) سازمان به هم د سږ کال آخرو کی به هم ادغام شی. 

د سازمانونو ادغام کی نشو کولی ماتی یی هم هېر لړو. آیا څوک کولی شی د نښی (Target) او نیمان مارکوس (Neiman Marcus) سازمانو ادغام ماته هېر کړی؟ دغه 50 شعبه ای مجموعه لویو فروشګاهو ته موبدلی شولی او مخته د هغی نه د لوی نمونو څښتن ول  لکه جاسن وو(Jason Wu) , مارک جاکوبز(Mark Jacobs) او اوسکار(Oscar).

که څه هم دغه شرکتونو په خپل ادغام کی یی اړیکه د مشتریانو او موجوده شرایطو سره لیدلی وو مګر بیا هم په هغو باندی کم کیفیتی برچسب وهل شوی او تیلر برتمن (Tayler Bartmen) لیکونکی دغه خپل ادغام یی یو بدرنګه نمایش توصیف کړی دی. او وهلی یی دی چی " ځکه تاسو غواړی چی د ارزانه موادو نه کار واخلی په دا مانا نه دی چی زه د یو لویی دوی قطبی فروشګا نه اخیستل وکړم." شاید هم غلطی د محصول ضعیفه خدمت دهی, د کیفیت او قیمت برخه کی وی. فقط یوه دوی چرخه د الایس (Alice) او الیویا (Olivia) طراحی سره ورته 499.99 دالره قیمت وټاکل شو. بل نقص میسن مارتین (Maison Martin) همکاری نه د اچ او ام (H&M) سازمان سره ده. اچ او ام (H&M) سازما نامتو دی چی خپل محصولات په څو دقیقو کی عرضه کوی او خرڅوی یی. زه په شخصی توکه د دغه همکاری طرفداره وم او ډیر واضع وو چی دغه پیشګامانه حرکت د ډیرو مشتریانو ته معمولی دی. 

د طراحی سازمانونو همکاری او ادغام کی, ټولی تجارتی نښی او وړوکی خرڅونکی باید نه فقط د هغو کی پرمختک ووینی باید تولید یی د قیمت په اندازه یی ارزښت ولری. زما منظور دا دی چی د کنیا وست او ای پی سی (Kanya & APC) شرکتونو نیم لستوڼی د هغو قیمت سره یی سل په سلو کی د مصری خالصی پختی نه جوړ شوی وو. د شرکتونو ارغام کی یا یی بایلی او یا هم پرمختک کوی. موږ ټول پوهیږو چی ټول وړوکی خرڅونکی غواړی چی مطمئنه انبار ولری. د دغه درنو تبلیغاتو سره او د شرکتونو سخته کوښښ, د محصولاتو خرڅول آسانه کار نه دی. About the author

HamidMayar

Hamed Mayar is Graduated in 2012 from Journalism (B.A) Herat University ,Afghanistan. Right now he is the Communication & Outreach Officer in AECOM/SIKA West. also The Social Media officer in ACSC Herat Branch. He have many Years Experience working with Media & press,(from 2010-2012 the Head Director of Asia TV…

Subscribe 0
160