دشواری نوشتن در فیلم انکس

Posted on at


ده سال است که وبلاگ می نویسم و هیچ وقت اینقدر نسبت به نوشتن احساس بدی نداشتم. درست از لحظه ای که در فیلم انکس شروع به نوشتن کردم و شاید از لحظه ای که تصمیم به نوشتن در اینجا کردم شروع شد.


گاهی اتقاق افتاده است که برای روزنامه و یا سایتی مطلب بنویسم. موضوع را انتخاب می کنی و سعی می کنی اصول اولیه روزنامه نگاری را رعایت کنی و سبک نوشتاری طبعا رسمی ست .و همه چیز را می گذاری سر جایش و خیالت هم راحت است که اگر اشتباهی سرزد کسی به اسم سر دبیر وجود دارد که قبل از انتشار تذکر بدهد.


در وبلاگ نویسی هم که از لحاظ محتوی و زبان نگارش از هفت دولت آزاد هستی و در واقع" هر چه میخواهد دل تنگت" سبک نوشتاری ات را تعیین می کند. بیشتر به یک دفتر چه خاطرات همگانی می ماند که بقیه هم اجازه خواندنش را دارند.


اما فیلم انکس نه این است و نه آن!


نه یک وبسایت رسمی است که سردبیر بالای سرت ایستاده باشد و نه یک وبلاگ شخصی ست. آن قلک صورتی گوشه چپ تصویر به تو یاد آوری میکند که اینجا وبلاگ نیست و بابت هر خوانده شدن و کامنت و اشتراک تو "پول" دریافت خواهی کرد. و همین کار را سخت میکند که فکر میکنی: پس باید جدی نوشت!


بعد هم سردبیری نیست که حرفه ای باشد و گوشزد کند و راهنمایی ات کند.و فکر می کنی اگر نتوانم اینجا حرف دلم را بنویسم و آزاد باشمپس فایده اش چیست؟


واقعیت اش این است که در فیلم انکس غیر از نوشته های عزیز رویش که فکر می کنم راه و سبک مشخصی دارد بقیه مثل خودم در حال دست و پا زدن هستند.و به جرات کمتر کسی هست که نوشته هایی در خور توجه و خواندن داشته باشد.


امیدوارم به زودی به روش درستی برسم و رستگار شوم! About the author

MasumaIbrahimi

معصومه ابراهیمی مدیر خانه فرهنگ افغانستان است و در کابل زندگی میکند.

Masuma Ibrahimi is Director of Afghanistan Cultural House. She is living in Kabul.

Subscribe 0
160