رسانه ها ; قدرت غیر قابل دید

Posted on at


رسانه ها از بدوی پیدایش شان  تا این دم  قدرت نا مریی شان از روزی به  روز در حال افزایش است و توانایی های خود را توسط وسایل ارتباط همگانی چون روزنامه , مجله , رادیو , تلویزیون , فیس بوک , تویتر و غیره وسیله های ارتباط با مردم , به جامعه ی انسانی بازتاب داده است.

رسانه ها دارای قدرت های منتوع است که از جمله می توان از تبلیغ , سازماندهی , ترویج و سایر اسلحه های مجازی نام برد که از مجموع این همه قدرت ها می خواهم که روی تبلیغ که یکی از توانایی های فوق العاده  قوی رسانه ها است کلامی چند با شما شریک سازم.

رسانه ها از همان ابتدا بزرگترین وسیله برای تبلیغ فکرها و عقیده های انسانی قرار گرفت که در اولین روزهای به میان آمدن این وسیله ها از روزنامه ها , مجله ها  استفاده ی زیادی صورت می گرفت و رفته رفته با اختراع رادیو تحول جدیدی در دنیای رسانه ها به وقوع پیوست و پس از آمدن تلویزیون در خانواده ی رسانه ها غوغا شد.

هر چند که تمام وسیله های ارتباط همگانی به یک نحو و اندازه قدرت ندارد اما به هر صورت  دارای توانایی ها می باشد که مقدار تاثیر آن در هر نوع آن متفاوت است ولی تاثیر گذار است. وسیله های ارتباط همگانی با توجه به این که میزان موثریت هر نوع آن متفاوت می باشد اما می توان گفت که در کل از قدرت تبلیغ عالی برخوردار است.

بسیار به جاست که بگوییم در طول عمر رسانه ها صاحبان رسانه ها استفاده ی مزیدی برای تبلیغ خواست های خود کرده اند چه در زمان سوسیالست ها , کمونست ها و یا هم دیموکرات ها و حتا وسیله ی خوبی برای سرمایه داران در عرصه ی تبلیغ بوده است.

رسانه ها به طور مستقیم بالای افکار عامه تاثیر وارد می کند , صاحبان رسانه ها به این پی برده اند که انسان منفذی دارند که از آن طریق می توان بسیار به خوبی به انسان ها نفوذ کرد و به هر قسمی که بخواهیم معلومات را در قالب های فرآورده های ژورنالیستی به گونه ی تبلیغی آن که در خور حال مردم است ارایه کنند و البته بسیار اتفاق افتاده است که معلومات را آن چنان که خود شان می خواهند به مخاطبان تقدیم می کنند که این مسله در نفس خود یکی از معظل هایی است که صاحبان رسانه ها از آن سوی استفاده می کنند و نحوی با اعتماد گیرنده بازی می کند.

ضمن تبلیغ , رسانه ها در زمینه ی سازماندهی افکار مردم نیز بسیار موثر واقع شده است و می تواند که موضوع هایی را که بخواهند در جامعه ترویج کنند که در این صورت می توان ادعا کرد که به گونه ای که میل داشته باشند , می توانند  توسط رسانه ها چنان موضوع ها را به مهارت خیلی خوب ارایه کنند که طوری که می خواهند عقیده های مردم را شکل بدهند که از جمله ی نظریه های تبلیغ اجتماعی می توان گفت که برای سمت دهی پندار های جامعه نظریه (( از دانش به اعتقاد و از اعتقاد به عمل )) را می توان یاد کرد.

با توجه به تجربه های می توان دید که رسانه با قدرت غیر قابل دید خود می تواند که حتا تغیر  ها را در سطح یک دولت و سطح رهبری آن ایجاد کند چنانچه دیده شده است که در انقلاب چندی پیش مصر که توسط اخوان المسلمین راه اندازی شده بود توسط همین وسیله ارتباط همگانی بود که در آن وقت اخوان المسلمین قرنتین شده بودند که فقط فقط توسط فیس بوک توانستند که با مردم و هواخواهان خود ارتباط برقرار کنند و انقلاب سراسری را به پا دارند.

نویسنده : فرزاد صالحی

 

 

 

 About the author

farzadsalehi

Student of Journalism Faculty

Subscribe 0
160