هـــدف

Posted on at


به نام خداوندی که بشر را به هدف رسیدن به تعالی و تکامل خلق کرد. بشری که اشرف مخلوقات روی زمین است و برترین آفرینش خداوند توانا می باشد. انسان بیهوده پای به این دنیا نگذاشته است و برای رسیدن به هدف بزرگی زندگی می کند و زیستن را تجربه می کند


.


هدف موضوعی جذاب و ظاهرا ساده به نظر می رسد اما بسیاری از افراد جامعه به خصوص جوانان امروز هیچ هدفی در زندگی شان ندارند، حتی نمی دانند چرا درس می خوانند، چرا زندگی می کنند، چرا رفتار و عکس العملی را از خود نشان می دهند و چرا در مراحل مختلف زندگی تصمیم های متفاوت می گیرند. امروزه اکثر جوانان به روزمرگی روی می آورند و تمام تلاششان رساندن شب به روز و سپری کردن روز برای رسیدن به شب است، تعداد محدودی از جوانان چه دختر و چه پسر در زندگی شان هدف دارند و بسیار اندک هستند افرادی که برای سالهای آینده زندگی شان هدف تعیین کرده و برنامه ریزی می کنند. نداشتن هدف در زندگی مانند شخصی است که سوار بر قایقی در دریاست و بی هیچ هدف و مقصدی به این سو و آن سو می راند و نمی داند که کدامین مکان مقصد اوست. اگر همین شخص بداند که مقصدش کجاست می تواند به سرعت پارو بزند و سریعتر به مقصد خود برسد، و با توجه به دوری و نزدیکی راه برای خویش برنامه ریزی کند.


هدف در زندگی مانند شمعی است در شب های تاریک که مسیر راه را برای ما مشخص می سازد و از طریق آن می توانیم راه را از بیراهه تشخیص دهیم، هدف در زندگی به انسان انگیزه می دهد، و دلیلی خواهد بود برای تحمل درد ها و رنج ها و شکست ها!


 


شخصی که در زندگی هدفی ندارد، نمی تواند به خوبی از اتفاقات زندگی خویش به نفع خود استفاده نماید، این شخص زمان را به راحتی از دست می دهد، قادر به تشخیص فرصت ها از تهدید ها نیست، در پایان زندگی نیز هیچ دستاوردی نخواهد داشت. راز موفقیت شاعران دانشمندان فیلسوفان و تمام افراد موفق جهان داشتن هدف در زندگی شان است. آنها از ابتدا هدف های والایی در سر داشته اند. افراد هدفمند برای رسیدن به خواسته هایشان میجنگند تلاش می کنند سختی ها را به جان می خرند و در نهایت حاصل زحمات خود را می بینند. اکثر اشخاص بعد از شکستی در زندگی شان فکر میکنند که دیگر راهی برای ادامه و پیشرفت وجود ندارد. اما این طرز اندیشه اشتباه است زیرا برای تعیین هدف هیچوقت دیر نیست. انسان در هر سنی میتواند برای زندگی اش هدف تعیین کند. تعیین هدف و برنامه ریزی برای رسیدن به هدف متعلق به یک سن و زمان خاص نیست بلکه انسان در هر سنی و در هر وقت و زمان میتواند برای داشتن یک زندگی خوب و یک آینده روشن هدف داشته باشد. ولی تنها داشتن هدف کافی نیست بلکه انسان برای رسیدن به هدفش باید بکوشد و تلاش به خرج دهد. همچنان دلیل رشد کشور های پیشرفته داشتن هدف های ملی است زیرا افراد آن جامعه هدف ها را تعقیب کرده به یک پیشرفت و نتیجه ی خوب دست یافته اند. اما در کشور ما متاسفانه هدف ملی وجود ندارد و در بین افراد جامعه مان اتحاد و اتفاق وجود نداشته و هر کس به راه خود روان است. هر شخصی در زندگی خود باید هدف مشخص داشته باشد و این مسؤلیت رسانه ها خانواده ها است تا هدف داشتن را از کودکی به اطفال بیاموزند


 


 زهرا ابراهیمی About the author

zahra-ibrahimi

she is Zahra Ibrahimi. she is 19 years old. she is graduated from school in 2011.and now she is studding computer science in AIT institute and also she is working in Film Annex as a blogger.

Subscribe 0
160