توقف بی جاه و نابهنگام موتر ها درشهر کابل

Posted on at


 

 

 شهر کابل که یک شهر بزرگ و زیبای افغانستان است بنا بر پایتخت بودنش تراکم نفوس نسبت به شهر های دیگر افغانستان بی حد زیاد است.

شهری که فکر می کنم برای یک میلیون ویا دومیلیون نفوس ساخته شده ویا باید باشد که این رقم درین سالها به چند میلیون رسیده .

خوب بی نظمی و بی بندوباری، نداشتن فرهنگ شهر نشینی ،بی سوادی وفقر همه وهمه دست به دست هم داده بی نظمی را درشهر ایجاد کرده، خوب الحمدالله امروز اکثریت مردم شهر کابل بدون وسایط نقلیه نیستند چی موتر است وچی موتر سایکل ویا بایسکل ، فکر می کنم اگر تمام شهر را تنها به وسایط نقلیه ی مردم خالی کنیم بازهم قلت جای محسوس خواهد شد.

خواستم مقاله ی نقد گونه ی از توقف بی جاه موتر ها واز شیوه ی رانندگی ایشان، برای مردم خود داشته باشم، روزی از روز ها که میخواستم پوهنتون بروم که در راه این همه را دیده خواستم مطلب روی آن بنویسم ، درست است که سرک های شهر، کم عرض و باریک است یعنی حد اقل باید بیشتر از 10 متر باشد که نیست ویا نبودن آ ن به استندرد جهانی خوب منفی های زیادی است اما چاره چیست ؟ باید بسازیم ، خرابی سرک ها از طرف دیگر، نداشتن میترو ها ، خط ریل و نداشتن یک ترانسپورتشن منظم وهمچنان نداشتن پیاده رو  همه و همه به بی نظمی قواعد ترافیکی درشهر می افزایند، خورد بودن شهر برای این تعداد مردم اما تا جایی خودمان متوجه و حساس باشیم به خاطریکه هر چیز دفعتا  امکان ساختنش نیست ، اگر خودمان بی نظمی را ایجاد نکنیم پس همه منظم خواهد بود.

روزی در موتر بودم دیدم که ازدحام ترافیکی است و موتر ها بسیار آهسته آهسته به پیش میروند خلاصه ما هم آهسته آهسته پیش میرفتیم دیدم که چند تا دختر خانم ها بالای سرک ایستاده شده هر موتری که نزد شان میآید توقف کرده و چند دقیقه را دربر میگرفت کسانیکه پشت سری شان است باید متوقف کرده و منتظر تمام شدن بحث ایشان باشند، خوب هر موتری که می آ مد این روش تکرار میشد ، یا اینکه بجای که دختر خانم ها میرفتند راننده ی موتر نمی رفت ویا شاید در کرایه ی موتر به موافقت نمیرسیدند، این موضوع را به خاطری یاد آور شدم که اول چرا توقف موتر بالای سرک وباعث اذیت کردن دیگران شود ویا چرا ؟ خوب عرض سرک هم به این اندازه نیست که اگر یک موتر در سرک متوقف کند پس دیگران از پهلوی آن عبور کند و دوم اینکه چرا موتر ها بالای سرک ایستاد کرده و همرای ایشان بحث کند، همین که از پهلوی ایشان گذشتیم دیدیم که نی کدام راه بندانی است ونی کدام ازدحامی ،پسان فکر کردم که این بی نظمی از کم عرض بودن سرک ها و نداشتن پیاده رو ها هم ناشی است.

بی سوری راندن موتر ها یعنی هوا را آلوده کردن ، متوجه نبودن به عابرین و نداشتن تجربه ی رانندگی علت های دیگری است ، استفاده از سرک به قسم پارکنگ ، قصه کردن موتروانان همه وهمه تقصیر ایشان است و همچنان بالا و پایین شدن سواری ها در هر قسمت سرک علت دیگری از بینظمی در شهر است، خوب چاره چیست باید کمی احساس مسولیت کرده و قواعد ترافیکی وسایر قواعد اخلاقی را باید مراعات کرد.

به امید روزی که افغانستان شاهد این همه بی نظمی نبوده و شهر صفا ومنظمی داشته باشیم.

 

حکمت الله "عزیز"

 

 About the author

hekmatullah

I am hekmatullah and i am from ghazni province of Afghanistan i graduated from school at 2009 and now im student of journalism at kabul universtiy

Subscribe 0
160