بانوان افغان و استفاده از تکنالوژی معلوماتی

Posted on at


تکنالوژی معلوماتی؛ شاید با این پدیده در سالهای اخیر آشنا باشید و تأثیرات مهم که بر زندگی مردم گذاشته را مو به مو بدانید. یقیناً هم همینطور است افغانستان پس از دوره سیاه طالبان و آغاز به کار حکومت جدید شاهد پیشرفت ها و تحولات عظیم در همه عرصه ها بوده، پیشرفت تکنالوژی کمپیوتر هم ازین امر مستثنی نبود و بصورت عام در اکثریت دفاتر و ادارات مروج شد و مردم به دنبال یادگیری این پدیده جدیدالظهور بودند درین راستا میتوان به فعالیت های مراکز آموزشی، جذب افراد مسلکی در ادارات بمنظور استفاده از وسایل کمپیوتری، استفاده از تکنالوژی معلوماتی بصورت گسترده در (معارف، صحت، امنیت، رسانه ها، تجارت، صنعت و تقریباً همه عرصه ها) اشاره کرد.با استفاده از تکنالوژی نوین معلوماتی هم میتوان کار را به سرعت و دقت بیشتری انجام داد و هم از منابع کمتر برای انجام فعالیت های بزرگ استفاده کرد، نباید فراموش کرد که یکی از ارکان اساسی تحول و پیشرفت کشور ها در صده اخیر استفاده از تکنالوژی معلوماتی است که نیازمند توجه جدی تر ارگان های مسئول است، بنأ آموزش جوانان و نوجوانان و آشنایی آنها با تکنالوژی معلوماتی باید در صدر فعالیت ها قرار گیرد.بدین منظور نهاد Women’s Annex به ادامه فعالیت های قبلی خود مبنی بر فراهم کردن زمینه آموزش درست برای دختران هرات این بار طی محفلی یازدهمین مکتب (گوهرشاد از بزرگترین مکاتب دخترانه درهرات) را تحت پوشش قرار داد و امکان آموزش تکنالوژی معلوماتی را برای دانش آموزان این مکتب فراهم کرد  که درین محفل والی، رئیس معارف شهر، اعضای شورای ولایتی و جمعی از بزرگان قومی حضور داشتند و ازین همکاری Women’s Annex اظهار سپاس و قدردانی کردند و این نهاد هم وعده داد تا در آینده نیز زمینه استفاده و آشنایی بانوان هرات را با تکنالوژی نوین فراهم کند.
                                                                                             پایان


نویسنده: محمد کمیل (جوادی)About the author

JawadiKumail

My name is Mohammad Kumail Jawadi, I am studying Computer Science Faculty at Kabul University and working as a blogger at Film Annex, I love my home land “Afghanistan” and its citizens, I like to have relationship with my nice compatriots and other excellent people.

Subscribe 0
160