چرا باید همیشه زنها قربانی بدهند !

Posted on at


از آنجایکه خداوندانسان را اشرف مخلوقات و بهترین موجود روی زمین خلق کرده است که داری عواطف و احساسات عالیست , که میتوان این عواطف را از زن َآموخت . زن شهکار خلقت, مربی اخلاق است و مهربانی والای در تفکر زن نهفته است . 


زن یک خواهر, همسر و فرزند است مملو از عاطفه قلب مهربان و لطیف! اما با تاسف که در جامعه امروزی ما هنوز هم زنان با قلب آشفته قدم به پیش میگزارند. و فقط جایگاه سمبولیک و نمادین برای آنها داده شده است .هیچ جایگاهی در اجتماع امروز برای آنها تعیین نشده است. در حالیکه خداوند متعال حقوق و جایگاه او را در قرآنکریم تثبیت نموده است ! حق مالکیت, میراث حق انتخاب برای پیشبرد زندگی, حق تحصیل ....... و غیرهزنان جامعه ما با مشکلات و خشونت ها فراوان دست و پنچه نرم میکنند و با خشونت های خانوادگی, افتصادی و اجتماعی روبرو هستند.
سوال اینجاست که آیا زن یکی از نسل های بشریت نیست ؟ که همواره توسط مردان مورد خشونت قرار میگیرند! در جامعه امروزی از زنها به قسم کالای تجارتی سو استفاده صورت میگیرد. صدای خاموش زن بود که جسارت زن ستیزی را در بسا مردان کشور ما پرورش داده است, پس بیاید تا با گامهای استوار و .صدای واحد به این فرهنگ زن ستیزی خاتمه ببخشیم


 


 


نویسنده:خانم مرجان مجیدزادهAbout the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160