جایگاه تولیدات در افغانستان

Posted on at


 


باوجود سرازیر شدن ملیاردها دالراز کمک های خارجی باز هم افغانستان بزرگترین وارد کننده ی مواد اولیه به شمار میرود و اقشار تولیدات در افغانستان به سطح پائین بوده و نمی تواند رقیب واردات کشور های خارجی باشد .


تولیدات داخلی یکی از اساسات پیشرفت کشور بوده است موجود بودن شرکت های تولیدی زمینه ی کار برای افغانها مساعد شده و بازار بسیارخوب برای مواد خام افغانستان پیدا شده است ودر اقتصاد افغانستان بهبود به وجود می آید گفته میتوانیم تا زمانیکه استقلالیت اقتصادی نداشته باشیم استقلالیت سیاسی نیز نخواهیم داشت .


 اما شرکت های تولیدی که در افغانستان بوده است نتوانسته جایگاه خود را حفظ کند وفروش محصولات شرکت های خارجی نسبت به محصولات داخلی بیشتر بوده است به طور مثال گفته میتوانیم بوت های ساخت افغانستان که نسبت به بوت های بازار دارای کیفیت بیشتر بوده است اما قیمت بوت افغانی بیشتر از بوت های خارجی میباشد و شرکت های تولید کننده دیگر هم با همین سرنوشت دچار اند بیشترین شرکت های شهرک صنعتی هرات با مشکلات زیادی مواجه اند چون اجناس خارجی با نرخ های کمتر وارد بازار شده ودولت افغانستان کدام کار چشمگیری  به خاطر رشد شرکت های داخلی نکرده است و تولیدات داخلی هم بسیار کم میباشد ، تولیدات دوا افغانستان 2 در صد میباشد و دوا های خارجی بی کیفیت وارد افغاستان شده  و امراض گونان دیگر به بیماری که میخواهد از یک بیماری مثل ذکام ، ریزش نجات پیدا کند به بیماری گوناگون دیگر و خطرناکتر مواجه می شود .به هرصورت اگر شرکت های تولیدی افغانستان بسته شود و بیکار شدن هزاران تن یک بحران ار به وجود می آورد و شخصی  که بیکار میشود به خاطر به دست آوردن پول به هر کار نامشروع مثل دزدی ، قاچاق مواد مخدر ، معتادشدن و بالاخره یکجا شدن با مخالفین مسلح که تهدیدی بسیار جدی به دولت میباشد دست میزند.


بنابرین  باید دولت افغانستان در رشد و تشویق سرمایه داران بخاطر سرمایه گذاری در افغانستان توجه جدی کند و از تولیدات داخلی حمایت کند و مالیه را بر مواد خارجی اضافه تاباشد تولیدات داخلی رشد کند .


 نویسنده :حمیدالله حمیدیAbout the author

hamidullahhamidi

My name is Hamidullah hamidi, I am studying journalism Faculty at Kabul University and working as a Writer at Filmannex, I love Afghanistan and its citizens, I like Afghannistan National football team .

Subscribe 0
160