توانمند شدن فوتبال افغانستان و تاثیرات آن بر جامعه ی افغانستان (قهرمانی تیم ملی فوتبال افغانستان در مسابقات جنوب آسیا )

Posted on at


من به عنوان یک افغان  صمیمانه موفقیت های پی در پی تیم ملی فوتبال افغانستان را خصوصا برد مقتدرانه اش  در برابر تیم هندوستان و کسب مقام قهرمانی جنوب   آسیا را به تمام افغانهای سراسر دنیا و کسانی که خواستار موفقیت و پیشرفت جامعه ی افغانستان هستند تبریک می گویم .زمانی که این متن را می نویسم اشک در جشمانم جمع شد و بغض گلویم را می فشارددر تحقیقی در رابطه با شاد بودن ملت ها که در 156 کشور در سال 2013 انجام شد افغانستان رتبه ی 143 را کسب کرده است . اما نکته ی جالب این است که با پیروزی مقتدرانه ی تیم ملی فوتبال افغانستان و کسب جام قهرمانی جنوب آسیا این آمار را برای حداقل چند روز به هم ریخته و شادی را برای کشورش به ارمغان آورده است . می توان گفت که ملت افغانستان در این چند روز جز ملت های شاد دنیا است و این را می توان از جشن و پایکوبی که در سطح شهرهای افغانستان در جریان است فهمید .


این پیروزی تاثیر بسیار زیادی در مردم افغانستان گذاشته است و تاثیر این پیروزی را نیز می توان در بلند مدت شاهد بود . ملتی که خودباوری در آن  ضعیف است و نگاهشان به آینده ی افغانستان منفی است و پدیده ی توانستن کم رنگ وگاهی حتی بی معناست این پیشرفت و موفقیت میتواند الگویی باشد  برای توانمند شدن و پیشرفت در جامعه ی افغانستان . می تواند تاییدی باشد براین جمله ی قصار  که آینده همانند گذشته نیست.


بسیاری از مردم نگاهشان به اتحادی است که در این مدت کوتاه بدون توجه به قوم و نژاد برپایه ی شادی شکل گرفته و تولید غرور ملی کرده است  . به دلیل اینکه دغدغه ی من این نبوده تصمیم ندارم به این موضوع بپردازم .


هم اکنون که این متن را می نویسم د رخیابان های کابل شادی و پایکوبی است و هر ماشینی که با این جمعیت برخورد می کند بدون اینکه ناراحت باشد این جمعیت .چرا ترافیک ایجاد کرده با آنها به خوشحالی می پردازند . باید به این چهره های گاه خسته نگاه کرد تا لبخند رضایت و شادی را بر چهره ی آنها دید . اشک شادی در جشمان عموم مردم افغانستان دیده می شود بغض شادی در گلوی مردان و زنان این سرزمین خود نمایی می کند و گاهی می توان شاهد ترکیدن  این بغض شادی بود و من هم از این قضیه متثنی نیستم. سالها بود که ملت افغانستان شادی را  به ا این گستردگی  که تولید غرور ملی برای هر افغان کند را تجربه نکرده بود 


توانمند شدن راهی است که ما را به پیشرفت و موفقیت می رساند در این راستا تیم ملی فوتبال افغانستان خوب ثابت کرد که در هر کجای دنیا که باشیم قادر هستیم پله .های رشد و ترقی را طی کنیم . مهم نیست که در گذشته که بودیم یا چه بر ما گذشته .، مهم این است که  پتانسیل پیشرفت و موفقیت ( هوش ، دانش، اراده ، همت ، خود کنترلی و آگاهی ) در وجود ما باشد .


مهم نیست که چقدر مشکلات و دشواری ها فرا روی ما قرار گرفته است  .مهم این است که  چقدر پیشرفت و موفقیت برایمان ارزشمند است  تا بتوانیم با توانمند ساختن خود از پس مشکلات و دشواری های زندگی برآیم و پیشرفت و موفقیت را در زندگی مان تجربه کنیم .


. تیم ملی فوتبال افغانستان توانست به ما ثابت کند که موفقیت و پیشرفت می تواند بخشی از زندگی هر فرد و هر کشور باشد


بدون تعارف ملت افغانستان از لحاظ بهره ی هوشی جایگاه خوبی در سطح دنیا دارد اما تا کنون بخت با افغانها یار نبوده ، اما امیدوارم که از این به بعد بخت با ما یار باشد و همجنین یادمان باشد که خدا مهربان است و یار و همراه ما.


زنده و جاوید باد افغانستان . روز افزون باد توانمندی ها ، پیشرفت ها و موفقیت هایش  


 About the author

160