نقاشی گرافیتی و صلح در افغانستان

Posted on at


برای داشتن صلح همیشه جنگیدن و کشت و خون را ه انداختن تنها راه حل نیست. گاهی با تغییر دادن افکار و دید مردم میتوان صلح و دوستی را بین آنها گسترش داد.


مطمئنا هر انسانی دوست دارد تا در آرامش زندگی کند ولی گاهی تعصبات بیجا که ناشی از نداشتن اطلاعات کافی و درست است باعث بروز اختلافات و در نتیجه برهم خوردن آرامش میشود.


در کشور من افغانستان ،  جنگ به یک امر عادی تبدیل شده. از جنگ های بین دولت ها و قدرتمندان دنیا گرفته تا جنگ های داخلی و جنگ های کوچک در بین جامعه و خانه.


مردم به زندگی در جنگ عادت کرده اند.متاسفانه کودکان هم بی نصیب از این جنگ ها نبوده اند. بسیاری اوقات اوضاع ناامن و جنگ های داخلی و خارجی کمتر فرصت کودکانه زندگی کردن را به آنها میدهد.


همه خوب میدانند که کودکان امروز همان مردان و زنان و رهبران فردای جامعه هستند ولی کمتر کسی به نحوه رشد ،باورها و پرورش ذهنیت های سالم و تفکر کودکان توجه میکند.


به نظر من اگر کودک امروز هم مانند کودکان دیروز کودکی اش سرشار از جنگ ها، درگیری ها و اتفاقات ناخوشایند باشد و جنگیدن را تنها سلاح برای دست یافتن به هر چیزی در زندگی اش تصور


کند ، دیگر حتی نمیتوان به تغییر وضعیت درآینده هم امیدواربود. چون ما خود رهبرانی را تربیت میکنیم که روش های پدرانمان را درتصمیم گیریهای زندگیشان استفاده خواهند کرد.


چندی پیش ایده ای به ذهنم رسید که با کمک یکی از بنیادهای خیریه در هرات" سبحان " آن را عملی ساختم.تصمیم گرفتم از نقاشی گرافیتی روی دیوارهای یکی از مکاتب شهر برای تشویق و علاقه مند کردن شاگردان آن مکتب به صلح استفاده کنم.


نقاشی گرافیتی دیواری سبکی از نقاشی است که برای نشان دادن اعتراض یا خواسته ای و یا رساندن پیامی به مخاطب استفاده میشود. این نقاشی ها معمولا هم توسط اسپری های رنگی کشیده میشوند.


چندین شعار و نقاشی مربوط به صلح را روی دیوارها کشیدم و برای رنگ کردن آنها از خود شاگردان کمک گرفتم. در حین کار همراه شاگردان راجع به صلح حرف زدیم.روز پرکار و شلوغ، اما پر از هیجان و شادی هم برای من هم برای شاگردان آن مکتب بود.


امیدوارم هر روز شاگردان با دیدن نقاشی های روی دیوار درباره معنی و اهمیت صلح در زندگی شان فکر کنند و برای به دست آورن آن در زندگی شخصی و جامعه خود تلاش کنند.
About the author

somaiya-behroozian

I am a computer engineer and have several years experience of working and teaching in this area in Herat-Afghanistan.
I am also interested in social activities and fine art and sometimes work in this fields too.
I published several text and painting books for children of my country.

Subscribe 0
160