ولایت هرات شاهد خشونت و بی امنیتی های بیش از حد

Posted on at


مردم ولایت هرات نسبت به دیگر ولایت های مرکزی از نظر امنیتی تحت فشار بیشتری قرار دارند. عوامل دزدی، قتل، اختطاف در این ولایت گسترش یافته به یک رسم مبدل گردیده است و از طرف دولت محلی هیچ اق دام جدی صورت نمیگیرد !طی دو هفته گذشته شاهد رویدادها و خشونت های متاثیر کننده زیادی بودیم، که میتوان یکی از آنها را خشونت علیه مردم ملکی نام برد ، چرا باید با مردم از خشونت استفاده شود ، آیا مردم بی گناه و ملکی حق زندگی کردن ندارند؟؟؟
تعدادی از افراد ملکی تظاهرات صلح آمیزی را روبری قنسلگیری سفارت ایران براه انداختند که باعث کشته شدن دو نفر از افراد ملکی شد، ایا این است عدالت اجتماعی ؟؟؟یکی از رویدادها سنگین و پر مصیبت حمله بر قنسلگیری سفارت امریکا بود که باعث کشته وئ ذخمی شدن بیش از 20 نفر به شمول افراد ملکی ! آیا افراد ملکی حق زندگی کردن ندارند که هیمشه مودر حمله و هدف قرار می گیرند؟؟؟؟؟
About the author

FalaqTC

Falaq training center Falaq training center is the academic which has been founded in Herat city By Ahmad Farhad Alakozay in 20/4/2013 Teaches English and Computer Its English program is teen months program which prolongs comprehensive grammar-1 different words sits-2 Newspapers and Topics_3 Speaking and conversation_4 5-Group conference 6-…

Subscribe 0
160