انتحاری در هرات

Posted on atحوالی صبح جمعه ۲۲ سنبله ساعت ۵:۳۰ بامداد به مقابل کنسولګری امریکا انتحاری صورت ګرفت ګفته شده که خانه نزدیک در این قسمت خساره مالی زیاد و همچنین بعضی از مردم به اثر فرو ریختن شیشه های خانه شان در نزدیک این محل کشته و زحمی شده است .


گفته شده که یک سراچه پر از مواد انفجاری به مقابل کنسولگری امریکا انفجار شده و بعد از آن یک موتر صرف به مقابل در اول این کنسولگری زده و 5 انتحار کننده داخل کنسولگری شده اند 3تن از انتحار کننده گان توسط نیرو های امنیتی افغان از پای در آورده شده و 2تن دیگر آنان خود را انفجار کردند.


.


رئیس حوزه وی هرات گفته که بیش از 28 نفر کشته و زخمی به این شفاخانه انتقال داده شده که شامل افراد غیر نظامی و نیرو های امنیتی میباشند.


و انفجار اول از ساعت 5:30 صبح اغاز شد و بعد از آن میان نیرو های امنیتی افغان و و انتحار کنده گان تا ساعت 2:00 ادامه داشت. و بلاخره به اساس تلاش زیاد نیرو های امنیتی افغان و امریکا این جنگ خاتمه یافت و به مردم هرات گفته شد که تمام مردم به زنده گی عادی روزمره خویش ادامه دهند. 


تشکر از همه که توجه کردید لطفا همه دعا کنید که دگه این قسم اتفاقات دلخراش نیافته همه از صدق دل بگن آمین.About the author

amenehakbary

I am Ameneh Akbary i was born in Herat Afghanistan I'm student of Amir Shire Ali high school of eleven class I like wort the studied and work by computer my favorite colur is blue and black the subjects wich I love Mathimatic,Physic,Islamic historic, And now i live in Herat…

Subscribe 0
160