سرنوشت افغانها بار دیگر رقم میخورد

Posted on at


تلقی عموم این است که انتخابات برای هر فرد افغان سرنوشت سازمی باشد، و اعتقاد عموم بر این است که مصئونیت آینده‌ی افغان‌ها با برگذاری دقیق و  داردشفاف انتخابات آینده گره خورده است. در عین حال نگرانی های از عدم برگزاری انتخابات آزاد و شفاف در برخی محافل سیاسی وجود. در مقاله‌ی خود  این اندیشه را بر چالش کشانیده‌ام که انتخابات آینده امید افغانهاست و سرنوشت آنها را یک بار دیگر رقم خواهد زد.افغانستان کشوری که پس از سقوط رژیم مستبد طالبانی، یک دهه دیموکراسی را به معنای غیرواقعی آن تجربه کرده است و برای سومین بار در وهله‌ی انتخابات قرار می‌گیرد. افغان‌های بالاتر از سن 18 سال، انتظار روزی را دارند تا به‌ سوی صندوق‌های رای دهی رفته به کاندید مورد نظر خویش رای دهند و به روزگار فردا بی‌اندیشند، اما این دل‌بستگی‌های آنان تا چه حد به مرام می‌رسد؟


براساس اعلامیه‌ی کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان، قرار است انتخابات ریاست جمهوری به تاریخ 16 حمل سال 1393 خورشیدی برگزار شود. گرچه در این اواخر نوای سکوت آن بر زبان هاست، ولی با رجوع بر بندهای ماده سی و هفتم قانون انتخابات، تاریخ برگزاری آن با در نظرداشت تقویم انتخاباتی ثابت شده است.


آیا روند انتخابات شفاف و صریح خواهد بود؟، آیا مطابق به تقسیم اوقات انتخاباتی برگزار خواهد شد؟ اسامی کی ها در لست نامزدان قرار خواهد گرفت؟ وغیره... پرسشهای بی پاسخی اند که در ذهن ها جا گرفته است، اما مشکلات و چالش های دیگری نیز وجود دارد که مردم را به هراس انداخته است، از جمله وضع امنیتی در روز انتخابات از مهمترین نگرانی به شمار میرود.


تقلب و فساد مرض اصلی سیاست در افغانستان است، که خود مشروعیت انتخابات را به سوال خواهد برد. مسایل چون نا امنی و تقلب برای رای دهندگان مهم اند، و راه حل آن کارِ آسان نیست که نیروهای امنیتی در مراکز رای دهی قرار داشته باشند تا آرا تحت نظارت ناظرین بیطرف و کار آزموده شمرده شوند.


مردم انتخابات آینده را به فال نیک گرفته و امید ها را به آن بسته اند، اگر انتخابات ریاست جمهوری سال 1393 به طور شاید و باید برگزار نگردد، ممکن این امیدها ناتمام بماند و افغانستان بیش از پیش، در بستر بحران امنیتی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بخوابد، از اینرو ثبات سیاسی و مصئونیت اجتماعی بستگی به نحو برگزاری انتخابات آینده دارد. در این راستا اتخاذ تصمیم درست مردم امر اجتناب ناپذیر است.


امروزه اگرچه با مشکلات فراوانی که امنیت و ثبات را نشانه گرفته است دست و پنجه نرم می کنیم، ولی فضای بازتری فراهم شده است تا مردم  بتوانند از این فرصت استفاده اعظیمی کرده، با شرکت شان در انتخابات، سهم بزرگی در راستای تامین یک نظام دموکراتیک مبتنی بر خواست و اراده شان و همچنان در پیشرفت و ترقی آینده ی کشورخویش داشته باشد.


شما مختار هستید که طبق میل خویش رای دهید، ولی بیایید دست به دست هم داده کسی را برگزینیم که شایسته مقام ریاست جمهوری باشد. زبان، قوم، ملیت، نژاد... مهم تر از سرنوشت ما و آینده گان ما نیست.


با انتخاب دقیق مسئولیت دینی و ملی خویش را به جا آورید!


نویسنده : محمد الیاس حاتمی


 


 


 About the author

mohmmadelyas

Journalist
Kabul University

Subscribe 0
160