ستاره های افغان در آسمان دنیا درخشید

Posted on at


 

20 سنبله روز پیروزی قهرمانان فوتبال افغانستان در مقابل چهار کشور جنوب اسیایی رو به همه هموطنان عزیزم تبریک میگم!

این پیروزی تنها پیروزی تیم فوتبال نبود بلکه پیروزی ملت افغانستان در مقابل دنیا بود. این برد برای جهانیان ثابت کرد که افغان ها میتوانند با کمترین امکانات بهترین باشند.

روزی بود که مردم از سالها پیش منتظر آمدنش بودند, این پیروزی شیرین و افتخار آفرین باعث شد تا برای یک بار مردم بعد از  گذشت روزهای سخت, اتفاقات ناگوار جنگ , خونریزی بتوانند شادی وخوشحالی واقعی را در قلب هایشان احساس کنند, و امیدی تازه برای مردم دل شکسته و ویران شد...

مردم از کودکان گرفته تا بزرگسالان بر بام ها و سرک ها برامده بودند و خوشی شان را با هم شریک میکردنند... بعضی ها با پرتاب فش فشه, رقص و آواز خوانی, عده دیگری با فیر مرمی وکودکان هم با دست زدن وجیغ و فریاد "زنده باد افغانستان" خوشی شان را ابراز میکردند... اسمان شهر کابل در  آن شب دیدنی بود ...

آن روز روزی بود که اتحاد و اتفاق را در بین سراسر افغانستان دیدم,  دیگر صدای هزاره پشتون تاجیک به گوش نمیرسید همه یک صدا میگفتند "افغانستان"...

فردای آن روز , روز بازگشت قهرمانان به کشور, مردم زیادی به استقبال افتخار آفرینان رفتند, احساس مردم در لحظه داخل شدن تیم فوتبال به استدیوم غازی واقعا تماشایی بود...

احساسات مردم قابل کنترول نبود خنده بر لبان تمام مردم دیده میشد, سرک ها بند شده بود از مردم, صدای آرنگ, رقص و بازی اتن .... هیجان مردم انسان را به وجد می آورد, و پرچم افغانستان در دست هر کس در اهتزاز بود!

چه روز زیبایی بود, احساسات وخوشی مردم قابل وصف نیست! این روز زیبا و فراموش ناشدنی  تا ابد در خاطر همه باقی خواهد ماند...

به امید پیروزی ها و موفقیت های بیشتر وبیشتر افغان ها....

 

زنده باد افغانستان...

 

 

 

 زهرا ابراهیمی

 About the author

zahra-ibrahimi

she is Zahra Ibrahimi. she is 19 years old. she is graduated from school in 2011.and now she is studding computer science in AIT institute and also she is working in Film Annex as a blogger.

Subscribe 0
160