پیروزی از آن ماستــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

Posted on at


افغانستــــان دووووووووووووووووووووــــــــــــــــــــــــ

هندوستــــان صفررررررررررررررررـــــــــــــــــــــــــــــــــ

چهار شنبه ساعت 6:30 به وقت افغانســتان زمانیکه از تلویزیون طلوع خبر پیروزی غرور آفرین فوتبالیستــــــان افغـــــــان اعلان گردید اشک شـــوق , خوشحـــالی ,غـــرور, افــــتخارو سربلنــــدی در چشمـــان من و فامیلم و تمام مردم جاری شد.

این همان موفقیتــــــــی است که همه مردم بدون در نظر داشت ملیت شان به آن خوشحــال شدند و با هم یکجــا شدند.


و زمانیکه من  همراه با خواهر و دوستانم برای استقبال قهرمانــان کشورشان به میدان فوتبــال چمن حضوری رفتیم دیدیم که همه مردم با چه شــور و شــوقـــی به دیدار این افتخـارآفرینــان آمده بودن و با پذیرایی گرم شان نه تنها به همه افغانـــان بلکه به تمام مردم جهان نشان دادن که ما افغان ها با خوشی و پیروزی یکدیگر خوشحال میشویم و همیشه در هر حالتی که باشه پشت به پشت همدیگر ایستاده و با هم همدل و همدست هستیم.

وقتی که خوشی مردمم را دیدم اشک در چشمانم حلقه زده بود البته اشک شــادی و غــرور...

ما با این پیــــروزی به جهانیان نشان دادیم که افغانستــان در هر عرصه در حال پیشرفت است ....

بعد از چندین دهه جنگی که در وطن عزیزمان پی هم به وقوع پیوسته بود اولین مــدال آور برای نام آفغانستـــــان روح اللــــه نیکپـــــــــا قهـــرمــان کاراته که مقام سـوم را در بین ملتـــــــــــ ها از آن خود کرده بود.

و به نظر شخص خودم تا به حال هیچ موفقیتی به این اندازه باعث شاداب کردن مردم مان نبوده است.

در خانه ها ، دکان ها ، حتی در سرک ها همه مردم به تماشای این مسابقه بودندد از شنیدن خبر کامیابی همه با هم یکصدا گفتند : هورااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا افغانستــان بــرد.

جای همه دوستانی که نتوانستند به میدان فوتبال بردند واقعا خالــی بود.

همه در سرک ها آمده با سر و صورت رنگ بیرق  افـغــانـستــان با سر و  و با صدای بسیار بلند فریاد میزدند زنــــــده بـــــاد افغــــانـستــــــــــــــــانــــــــــــــــــ.

 

 

 

 زهـــــرا " نـــزهـتـــــــــــــــــ"

 

 About the author

zahranazhat

She is living in Kabul_Afghanistan. She is studying computer programming and website design and database developing in AIT(Afghan Information Technology). She has got her diploma of English language in 2009. She really likes art such as: Painting and music.she went to art class about six month but because of her…

Subscribe 0
160