عنعنات افغانستان

Posted on at


 

افغانستان کشوریست به رسم ورواج وعنعنات

چون مردم افغانستان متشکل از اقوام مختلف است وبه چندین لسان صحبت میکند .

افغانستان دارای ۳۲ ولایت است که به ۳۸ لسان صحبت میکند ، ولی لسان رسمی افغانستان دری وشتو است.

هر ملت و قوم دارای رسم وعنعنات خاصی هستند ویک

قوم از قوم دیګر تفاوت دارند.

به طور مثال مردم هرات نسبت به دیګر ولایات بیشتر یک

ولایت بر رسم و عنعنات است . چون مردم هرات تا هنوز

رسم ورواج های سابقش را فراموش نکرده ،وافکار شان

موافق به آن است .

از آن جمله موسیقی محلی یکی از مثال های واضع است

اګرچی ازین نوع موسیقی چندین سال ګذشته است

ولی با آن هم طرفداران زیادی دارد.

عنعنات متشکل از رسم ورواج های مختلف است .

که از یک خانواده شروع شده تا یک اجتماع بزرګ میباشد

.

طرز اجرای رسم ورواج ها در اقوام مختلف متفاوت است

مثلا:- در یک عروسی عروس وداماد طبق همان رسم

ورواج منطقه خود لباس میبوشند .مثلا:- اقوام ازبک از

اقوام تاجیک عروس وداماد شان بشیار زیاد تفاوت دارد.

اما درین اواخر رسم ورواج افغانستان به طرف رسم و

رواج های غرب سوق یافته .

اما ما امید واریم که مردم ما همیشه بکوشند تا عنعنات

کشور خود را حفظ کنند

.

 

 About the author

SaharAkbarzade

Sahar Akbarzade is 9th class student in Mahjube Herawi High School. She has interest to play volleyball.

Subscribe 0
160